Raskmelding


Når du føler dig rask igen, skal du raskmelde dig til din arbejdsgiver og dit jobcenter. Hvis du ikke kan raskmelde dig på fuld tid, er der mulighed for en delvis raskmelding.


Opdateret d. 20. august 2018

Du skal aftale en delvis raskmelding med din arbejdsgiver, for eksempel skal I drøfte, hvor mange timer du kan arbejde, på hvilken tid af dagen, og hvilke funktioner, du skal skånes for.

Din arbejdsgiver får delvis refusion af sygedagpengene, når du er delvist raskmeldt.

Din arbejdsgiver kan sige nej til delvis raskmelding af hensyn til den daglige drift. I så fald kan kommunen iværksætte aktivering.