Genoptagelse af arbejdet


Der er i kommunen stort fokus på at fastholde dig på arbejdsmarkedet og på den arbejdsplads, du har ved sygemelding. Du vil derfor opleve, at du ved din første samtale med kommunens sagsbehandlere, vil blive spurgt, om du kan vende delvist tilbage til dit arbejde. For nogen kan det føles som et pres, og det kan derfor være godt at vide, at sagsbehandleren ifølge lovgivningen har en forpligtelse til at tage stilling til dette ved hver samtale.


Opdateret d. 04. juni 2019
Redskaber til at blive på arbejdspladsen

Ved længerevarende sygdom eller kroniske lidelser kan der være brug for at få hjælp til at blive på arbejdspladsen for eksempel med en aftale om særlige mødetider eller aftale om at undgå særlige arbejdsopgaver.

Sådanne aftaler kan arbejdspladsen indgå med henvisning til ”Rammeaftalen om socialt kapitel”.
Se ”Rammeaftalen om socialt kapitel” (pdf)

Hvis der er brug for mere hjælp, end arbejdspladsen kan tilbyde, har jobcentret i din bopælskommune pligt til at yde rådgivning om den mulige hjælp og kan også bevilge forskellige former for hjælp, afhængig af graden af den nedsatte arbejdsevne.

Jobcentret tilbyder forskellige muligheder for hjælp

Personlig assistance: For eksempel en kollega, der får ekstra betaling for at rydde op på legepladsen og dermed tage de tunge opgaver, som en rygsyg kollega ikke kan klare. Der skal være tale om en længerevarende eller kronisk lidelse og der kan maksimalt ydes tilskud til 20 timer ugentligt.

Revalidering: Med henblik på, at du kan blive på arbejdsmarkedet og i nogle tilfælde på den samme arbejdsplads, dog med andre funktioner.

Hjælpemidler: For eksempel særlige redskaber eller møbler.

Fleksjob: Er en løntilskudsordning til personer, hvis arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat, og uden muligheder for udvikling af arbejdsevnen, så personen kan fastholde et arbejde på det ordinære arbejdsmarked.

Omplacering eller afprøvning

I nogle tilfælde viser det sig, at det ikke muligt for den sygemeldte at vende tilbage til det hidtidige arbejde, og det kan være nødvendigt at drøfte mulighed for en omplacering enten i den institution hvor man er ansat eller på en anden arbejdsplads i kommunen.

Det kan også blive nødvendigt for kommunen, at skulle foretage en afprøvning af arbejdsevnen for at finde ud af, hvilke arbejdsfunktioner du kan eller for at vurdere, hvor mange timer du kan arbejde. En arbejdsprøvning vil typisk forløbe over 2-3 måneder eller mere afhængigt af den enkelte situation.

Kontakt din lokale fagforening, hvis du står overfor samtaler omkring omplacering eller afprøvning med din arbejdsgiver.
Find din lokale BUPL