Log ind

Pension


Hvis du er ansat som pædagog på BUPL's overenskomst, har du din pensionsopsparing i PBU – Pædagogernes Pension. Du er altid velkommen til at kontakte PBU på tlf.: 70 11 20 11


Spørgsmål om pension


Når du er ansat som pædagog, på en arbejdsplads med overenskomst med BUPL, får du et pensionsbidrag på 14,37 %.

Når du er ansat som leder, på en arbejdsplads med overenskomst med BUPL, får du et pensionsbidrag på 16,44 %.

Få overblik over din pension hos PBU

Det er din arbejdsgiver, der indbetaler pensionsbidraget til PBU, hver måned samtidig med udbetalingen af din løn. Du kan se på din lønseddel, hvor meget der bliver indbetalt til PBU.

Pædagoger og deres arbejdsgiver indbetaler også et fast månedligt beløb til Arbejdsmarkeds Tillægs Pension (ATP).

Størrelsen på indbetalingen afhænger af, hvor mange timer du arbejder pr. måned.

Se mere på ATP’s hjemmeside

Er du privatansat? Find din overenskomst


Hvis du er i tvivl om noget i forhold til din pension, kan du altid kontakte PBU på tlf.: 70 11 20 11

Hvornår er det særligt godt at kontakte PBU?

 • Hvis du er syg
  Du er syg, herunder også deltidssygemeldt, gennem længere tid. PBU kan rådgive dig, om du har mulighed for at få udbetaling af forsikringer ved sygdom/invaliditet fra PBU. Du kan også få rådgivning om, hvordan du kan bevare dine forsikringer i PBU, selv om din arbejdsgiver ikke længere indbetaler til PBU.
  Se dine forsikringer på pbu.dk
 • Hvis du er nyansat
  Som nyansat kan du tjekke din pension og dine forsikringer på pbu.dk
  Hvis du som nyansat ikke har modtaget et velkomstbrev fra PBU, kan det betyde, at din arbejdsgiver ikke har indbetalt pension til PBU.
  Læs mere om at være ny i PBU
 • Hvis du har flere pensionsordninger
  Du har en tidligere pensionsordning i en anden pensionskasse, som du gerne vil have overført til PBU.Du kan overføre pensionen til PBU ved at logge ind på pbu.dk – og under “Selvbetjening” overføre pensionen til PBU. PBU tager ingen gebyrer, hvis du vælger at overfører din pension fra en anden pensionskasse.
 • Hvis du vil tjekke dine pensionsindbetalinger til PBU
  Du kan logge ind på pbu.dk – og under “Pensionspakken” finde dine “Indbetalinger”. Hvis de ikke stemmer overens med din lønseddel, er det en god ide at kontakte din arbejdsgiver.
 • Du siger op eller bliver afskediget
  Indtil du har et andet job, hvor du har en pensionsordning med forsikringer ved sygdom og død, er det vigtigt at du bevarer forsikringerne i PBU. Du kan se mere på pbu.dk under “Ændringer i din ansættelse” – og her selv bestemme, hvor længe du vil fortsætte med forsikringerne i PBU.
 • Hvis du skifter job
  Hvis du skifter job til et andet pædagogisk arbejde inden for BUPL’s område, fortsætter du med at have din pensionsopsparing i PBU. Skifter du til et andet overenskomstområde vil du automatisk blive optaget i den nye pensionskasse. Du kan læse mere på pbu.dk under “Ændringer i din ansættelse”.
 • Når du ønsker at sætte din pension i gang
  Du kan logge ind og se din pension ved forskellige aldre under “Planlæg din pension”. Du kan sætte din pension i gang på pbu.dk under “Pensionspakken” – “Selvbetjening”. Det er hurtigt og nemt, og du kan også sætte den på pause.


Ja – du er altid velkommen til at ringe til PBU, men det kan være særligt vigtigt når du er syg.

Hvis du bliver alvorligt syg, kan det være svært at forholde sig til regler, tal og paragraffer. Når du har pension og forsikringer i PBU, er der derfor sørget for at du fortsætter med at have dine forsikringer i 3 år, selvom din arbejdsgiver ikke indbetaler længere.

Med PBU’s pensionspakke kan du få udbetalinger, hvis du skal revalideres, eller i ressourceforløb i over 1 år eller i fleksjob og/eller får offentlig førtidspension. Det er primært en invalidesum samt indbetaling til din aldersopsparing. Får du offentlig førtidspension får du også en årlig invalidepension fra PBU.

PBU skriver også til dig når betalingerne fra din arbejdsgiver ophører og hvornår du skal sørge for at forlænge dine forsikringer. Du er altid velkommen til at ringe til PBU, men det kan være særligt vigtigt når du er syg.

OBS: Hvis du er syg, og din arbejdsevne er truet, er det vigtigt, at du oplyser pensionskassen om dette. Så kan du blive rådgivet bedst muligt.


Indbetalingen til din pension udgør en procentdel af din løn. Når du går ned i tid, vil der derfor blive indbetalt mindre til din pension fordi du får mindre i løn. Det betyder, at du får mindre pension.

Det kan du undgå – hvis du har det økonomiske råderum til selv at indbetale det beløb, der ‘mangler’ fra din arbejdsgiver.

I PBU kan du betale ekstra ind på to måder:

 • Indbetal på en privat opsparing – PBU Ekstra
 • Indbetal på Pensionspakken via din arbejdsgiver

Du kan på PBU’s hjemmeside beregne, hvad det betyder for din pension, at du er gået ned eller op i tid. Du skal logge ind på denne side: Selvbetjening på pbu.dk


Når du ikke får løn ophører indbetalingen også til din pensionsordning i PBU.

Har du forsikringer ved sygdom og død, vil de automatisk fortsætte de første 3 år, betalt af din opsparing. Du kan selv stoppe eller forlænge forsikringerne på pbu.dk, så længe du ønsker. Hvis du forlænger dine forsikringer bliver de betalt af din pensionsopsparing, og du skal derfor ikke have penge op af lommen.

Se dine forsikringer hos PBU

I og med der ikke længere bliver indbetalt til din opsparing, vil det betyde noget for størrelsen af din alderspension. Du kan se, hvor meget det betyder på pbu.dk. Du har altid mulighed for at betale ekstra ind til din opsparing.


Ja. Du kan godt have pensionsopsparinger på flere forskellige arbejdsmarkedspensioner. Det har du, hvis du tidligere har været ansat under andre overenskomster.

Du kan se om du har flere pensionsopsparinger på Pensionsinfo.dk, hvor du kan logge på med NemID.
Få et overblik på pensionsinfo.dk

Hvis du har pensionsopsparinger i flere pensionskasser, kan det være en god idé at samle dem det sted, hvor du i dag har overenskomst – hvilket typisk er PBU. Derved får du et bedre overblik – og du slipper for at betale for administration to steder.

På PBU’s hjemmeside kan du samle dine opsparinger i PBU. Det eneste du skal bruge, er din NemID.
Gå til pbu.dk

Hvis du har en privat pensionsopsparing – i for eksempel en bank – vil du kunne flytte den til PBU Ekstra. Det er nemlig helt gratis at få administreret denne opsparing, hvis du samtidig har en opsparing i PBU.
Læs mere om PBU Ekstra


Din offentlige førtidspension beregnes ud fra din og en eventuel samlevers indtægt.

Førtidspensionen bliver reguleret ud fra indkomstforhold. Der er desuden fastsat en sats for enlige og en for samlevende.

Du kan få beregnet din førtidspensions størrelse ved at henvende dig til din kommune.

Har du forsikringerne i PBU er der mulighed for at få udbetalt en invalidesum, som ikke modregnes i din offentlige invalidepension, og en løbende supplerende invalidepension, som påvirker din offentlige førtidspension.

Læs mere og log på og se dine egne tal hos pbu.dk 


Du er – højest sandsynligt – omfattet af den såkaldte ”opsamlingsordning”.

Opsamlingsordningen omfatter pensionsberettigede medarbejdere, som ikke er omfattet af BUPL’s og KL’s pensionsordninger.

Kontakt din lokale fagforening, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du indgår i opsamlingsordningen eller har spørgsmål til din pension.

Find din lokale fagforening

Hvis du er medlem af BUPL og ansat uden overenskomst, har du og din arbejdsgiver mulighed for at kontakte PBU om at oprette en pensionsordning såfremt du opfylder betingelserne.


Seniorpension blev indført den 1. januar 2020 og er målrettet seniorer med varigt nedsat arbejdsevne.

Man kan få seniorpension, hvis:

 • Man har 6 år eller mindre til folkepensionen
 • Man max kan arbejde op til 15 timer om ugen
 • Man har været 20-25 år på arbejdsmarkedet (deltidsarbejde ned til 27 timer tæller med)

Arbejdsevnen skal vurderes ud fra en lægelig vurdering uden arbejdsprøvning.

Du søger om seniorpension via borger.dk: Vil du søge seniorpension (borger.dk)

Seniorpension har samme størrelse som førtidspension. Hvis du er forsikret hos PBU, har du også ret til en invalidesum og en løbende udbetaling. Læs mere på PBU’s hjemmeside: Sygdom og død (pbu.dk)


Vejledninger


Du kan tage et pensionstjek og se din pensionsopsparing på pbu.dk

Du kan logge ind på PBU’s hjemmeside og få et up to date-overblik, lige når du har lyst – uanset om du bruger mobil, tablet eller PC. Det eneste du skal bruge, er din NemID.
Se din pensionspakke på pbu.dk

Når du er logget ind, kan du se størrelsen af din opsparing – og beregne din udbetalte pension ved forskellige pensionsaldre. Du får samtidig et overblik over de forsikringer ved sygdom og død, som du har i PBU.

Hvis du har pensionsopsparinger i flere pensionskasser, kan du se en samlet oversigt på pbu.dk under ‘Selvbetjening’ og ‘Vil du samle pensioner’. På PBU’s hjemmeside kan du også samle dine pensioner. Det kan være en fordel. Både fordi du får bedre overblik – og fordi, du slipper for at betale administration flere steder.


På pensionsinfo.dk kan du få et samlet overblik over dine pensioner. Her kan du for eksempel se hvor meget, du får udbetalt, hvis du går på pension eller mister arbejdsevnen.

Log på pensionsinfo.dk med Nem-ID

Du kan også se, hvilke arbejdsgivere, der har indbetalt dine pensionsbidrag, og hvornår bidragene er blevet indbetalt på PBU’s hjemmeside.
Gå til pbu.dk


På pbu.dk kan du forberede og planlægge din pension.

På pbu.dk får du overblik over dine muligheder for efterløn, seniorordning og pension mv.

Der er også redskaber til at planlægge din pension og se, hvad du kan få af offentlige ydelser.

Du finder også inspiration og gode råd til dine muligheder når du er på pension.

Se mere hos pbu