OK20 Forlig – Pædagogisk Vikaroverenskomst 2020 – 2023 (pdf)


OK20 Forlig – Pædagogisk Vikaroverenskomst 2020 – 2023 (pdf)