Spørgsmål/svar om FOA’s indtræden i overenskomsten for Frie Grundskoler


FOA indtræder i overenskomsten for Frie Grundskoler. Hvad betyder det for dig og din overenskomst?


Udgivet d. 25. maj 2021

Jeg er ikke ansat som pædagog. Skal jeg så overflyttes til FOA for at kunne få støtte og vejledning?
Hvis du inden d. 1. april 2021 er ansat på en fri grundskole, og er medlem af BUPL, kan du vælge at fortsætte dit medlemskab her.


Jeg er pædagogmedhjælper/pædagogisk assistent og indbetaler min pension til Pædagogernes Pension – PBU. Hvad sker der med min pension og pensionsindbetalinger?
Fra d. 1. august 2022 bliver det muligt at meddele skolen, at du ønsker dit pensionsbidrag indbetalt til FOA’s pensionskasse – PenSam. Vælger du ikke at gøre noget, fortsætter dine indbetalinger til PBU som hidtil.


Hvad betyder ændringen for os, der er ansatte som pædagoger, afdelingsledere eller studerende?
Her er der ingen ændring. I fortsætter som medlem af BUPL, og har den samme adgang til medlemsbetjening som hidtil.


Jeg er ikke uddannet som pædagog, men er ansat som afdelingsleder efter overenskomsten. Hvordan er jeg stillet i fremtiden?
Her er der ingen ændring. Som afdelingsleder fortsætter du som medlem af BUPL, og har den samme adgang til medlemsbetjening som hidtil.


Min kollega er ansat som pædagogisk assistent eller pædagogmedhjælper d. 1. maj 2021. Hvordan er de stillet, hvis de får brug for fagforeningen?
Pædagogiske assistenter eller medhjælpere, der ansættes efter 1. april 2021 skal tegne medlemskab ved FOA, og får adgang til medlemsbetjeningen i FOA.


Hvad sker der med pensionsindbetalingen for nyansatte pædagogiske assistenter eller pædagogmedhjælpere?
Pædagogiske assistenter eller medhjælpere, der ansættes efter 1. april 2021 vil få deres pensionsindbetaling indbetalt til PBU, og vil fra 1. august 2022 få mulighed for at skifte til FOA’s pensionskasse – PenSam.


Hvem varetager sagsbehandlingen i medlemssager – er det BUPL eller FOA?
Medlemssager behandles enten af BUPL eller FOA afhængigt af dit medlemskab.

Overenskomstspørgsmål varetages af BUPL og FOA i fællesskab.


Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg ønsker at få foretaget et løntjek?
Løntjek og lignende medlemssager varetages af BUPL eller FOA afhængigt af dit medlemskab. Du skal derfor henvende dig til den fagforening, hvor du er medlem.


Hvad sker der med tillidsrepræsentanterne?
Som tillidsrepræsentant er man fortsat valgt af hele det pædagogiske personale – hele overenskomstgruppen, og varetager også interessen for hele gruppen.

Både medlemmer af BUPL og FOA kan deltage i valget af en tillidsrepræsentant, og den valgte tillidsrepræsentant kan ligeledes være medlem af enten BUPL eller FOA.


Jeg er netop blevet valgt som ny tillidsrepræsentant. Hvem skal have mit valgskema?
BUPL og FOA har fælles valg af tillidsrepræsentant. Aftalefællesskabet – AFG – anmelder i fællesskab nyvalgte tillidsrepræsentanter overfor arbejdsgiver, hvorfor valgskemaet sendes til AFG’s sekretariat i BUPL på mail: bupl-loa@bupl.dk


Jeg er medlem af BUPL, og nyvalgt som tillidsrepræsentant. Hvem står for min TR-uddannelse?
BUPL og FOA har hver sin TR-uddannelse. BUPL’s forbund står for din TR-uddannelse.


Jeg arbejder på ”Overenskomsten for pædagogisk personale”, og er netop blevet valgt som ny arbejdsmiljørepræsentant ved skolen. Hvem skal have mit valgskema?
Valg af arbejdsmiljørepræsentant meddeles direkte til arbejdsgiver, og sendes ligeledes til Aftalefællesskabet – AFG’s sekretariat i BUPL på mail: bupl-loa@bupl.dk


Jeg skal have behandlet en afskedssag, hvem står for sagsbehandlingen?
Din sagsbehandling varetages af det forbund, som du er medlem af.


Jeg har timer på læreroverenskomst, og er derfor også organiseret hos Frie Skolers Lærerforening. Hvad betyder ændringerne for mig?
BUPL og Frie Skolers Lærerforening har en aftale om dobbeltmedlemsskab, og står i fællesskab for medlemssagsbehandlingen.

En tilsvarende aftale mellem FOA og Frie Skolers Lærerforening vil være en af de første opgaver, der står på aftalelisten for det nye aftalefællesskab og FSL.