OK20 for private dagtilbud og pædagogiske vikarbureauer


Få overblik over, og svar på dine spørgsmål til, OK20 for private dagtilbud og vikarbureauer.


Opdateret d. 13. juli 2020

Status:

 • 16. april 2020 – Et stort flertal af lønmodtagerne har stemt “JA” ved urafstemningen om overenskomsterne for de kommende tre år. I alt stemte 79,8 pct. “ja”. For BUPL’s vedkommende stemte 96 pct. “ja” og i alt afleverede knap 47 pct. af de stemmeberettigede deres stemme.
  BUPL’s to overenskomster med henholdsvis DI og Dansk Erhverv er nu på plads for de næste tre år. Når de redigerede overenskomster er på plads, bliver de sendt ud til de berørte medlemmer – ligesom de kan findes her på BUPL.dk
 • 27. marts 2020 – Afstemningen om BUPL’s to forlig ved OK20 er i gang. Hold øje med din mailbakke, hvis du er ansat på en arbejdsplads som har overenskomst med DI eller er tilknyttet et vikarbureau. Afstemningen slutter efter påske den 16. april 2020.
 • 25. marts 2020 – Forligsinstitutionen udsender det endelige mæglingsforslag, og afstemningen om OK20 kan påbegyndes. Hvis din arbejdsplads er omfattet af én af de to overenskomster med enten DI eller Dansk Erhverv, kan du forvente at få besked fra BUPL om afstemningen i løbet af de kommende dage. Se Mæglingsforslag fra forligsmanden (pdf)
 • 16. marts 2020 – Forligsinstitutionen orienterer om, at forhandlingerne om et mæglingsforslag påbegyndes torsdag den 18. marts 2020
 • 9. marts 2020 – Forlig med Dansk Erhverv sammen med FOA og Socialpædagogerne for pædagogiske vikarbureauer
 • 8. marts 2020 – Forlig med DI for pædagogisk personale
 • 21. februar 2020 – Det andet gennembrudsforlig – transportens normallønsoverenskomster er fornyet. Det er det forlig, BUPL anvender som udgangspunkt for sine to overenskomster som fornyes ved OK20.
 • 9. februar 2020 – Det første gennembrudsforlig – industriens mindstelønsoverenskomster er fornyet.
 • 18. september 2019 – Medlemsmøde hos BUPL Storkøbenhavn – hvad skal prioriteres ved OK20?

Urafstemning:

Tidslinje:

Krav:

Spørgsmål og svar om fornyelse af overenskomsterne:

 

Torsdag den 13. februar præsenterede BUPL kravene til fornyelse af overenskomsten for pædagogiske vikarbureauer overfor Dansk Erhverv. Overenskomsten er fælles med FOA og Socialpædagogerne, og kravene er rejst i fællesskab.

Vi drøftede primært vores krav, da Dansk Erhverv ikke præsenterede nogle præcise modkrav, men det vil forventeligt komme i forbindelse med de kommende forhandlinger.

Fredag den 14. februar præsenterede BUPL sine krav overfor DI. BUPL rejser krav indenfor fire temaer – Løn og Pension, Arbejdsplads og arbejdstid, Fravær af familiemæssige årsager samt uddannelse.

DI præsenterede en række temaer, som de ønsker drøftet ved forhandlingerne. Der blev ikke afleveret noget på skrift til BUPL ved præsentationen, men de næste forhandlinger vil afsløre flere detaljer ved kravene fra arbejdsgiverne.


Lige så ualmindeligt det er at varsle konflikt på det offentlige område – lige så almindeligt er det på det private arbejdsmarked som forhandles lige nu.

På det offentlige område sikres solidariteten mellem organisationerne ved fælles forhandlinger, som sætter rammerne for alle forlig. Herefter forhandler organisationerne så deres egne forlig fra det udgangspunkt.

Ved de overenskomstforhandlinger som foregår nu, er solidariteten tænkt anderledes. Her er alle forhandlinger 100 % decentrale, og tager deres udgangspunkter i tre gennembrudsforlig – mindstelønsforliget på industriens område, normallønsforliget på transportområdet og forliget på byggeriets område.

Ved at alle organisationer varsler konflikt på samme tidspunkt, forhandles alle overenskomsterne med Forligsinstitutionen som tovholder. De organisationer som ikke er i stand til at få aftalt deres egne forlig, bliver omfattet af Forligsmandens mæglingsforslag, og bliver på den måde alligevel en del af en aftale, selv om de ikke kan blive enige ved deres egne forhandlinger.

Alle de indgåede forlig kædes sammen med mæglingsforslaget, så alle stemmer på samme tidspunkt.
Enten er forlig og mæglingsforslag godkendt – eller også er intet godkendt.

Man kan sige, at på det offentlige område går vi ind ad døren sammen, og på det private område går vi ud ad døren sammen.

Men når der er varslet konflikt, er der naturligvis også risiko for konflikt ved sammenbrud i forhandlingerne. I oversigten over et muligt konfliktforløb, kan du se at BUPL sammen med alle de øvrige organisationer har varslet konflikt pr. den 20. februar så en eventuel konflikt kan træde i kraft pr. den 1. marts.
Se tidslinje over varslings- og konfliktforløb ved OK20 (pdf)

Forligsmanden har så mulighed for at udsætte en ikrafttræden af en konflikt i 2 x 14 dage – og det er en mulighed han benytter sig af. Der er med andre ord ingen risiko for en konflikt den 1. marts 2020.


Skulle det vise sig, at alle stemmer ”NEJ” til det sammenkædede mæglingsforslag og forlig, kan en eventuel konflikt bryde ud lige inden eller lige efter påske.

Bliver der tegn på, at det bærer i den retning, vil BUPL naturligvis informere om, hvad du så kan forvente – både i forhold til hvordan du skal forholde dig i konfliktperioden, men også hvilken dækning fra BUPL’s aktionsfond (strejkekasse) du kan forvente. Du kan med fordel sikrer dig, at BUPL har de rette oplysninger om din arbejdsplads.

Her kan du tjekke, hvilke informationer BUPL har om dig – og hvordan du kan opdatere dine oplysninger, hvis de ikke er korrekte.
Ret medlemsoplysninger