OK18 for private skoler


Forhandlingerne om din overenskomst er i gang.


Opdateret d. 19. februar 2018

Den 7. februar 2018 afholdt BUPL det første møde om overenskomst 2018 (OK18) med skoleforeningerne. Det var primært et planlægningsmøde, hvor vi udvekslede krav og forslag til de kommende forhandlinger omkring OK18.

BUPL’s hovedkrav er løn- og pensionsforbedringer. Hvor store forbedringerne kan blive afhænger af, hvad det vil koste, og hvor mange penge der vil blive at forhandle om. Statens rammer (CFU -forliget) vil komme til at lægge en ramme for, hvad BUPL har mulighed for af forbedringer på frie grundskoler.

Samtidigt med ønsket om bedre løn- og pension, lægger BUPL op til en drøftelse af arbejdstid, seniorers muligheder for at blive på arbejdsmarkedet, bedre vilkår ved koloni samt efter- og videreuddannelse.

Der er tilrettelagt en møderække med forhandlinger i marts og april. Det betyder, at vi formentlig først i løbet af april kan se, hvad forhandlingerne resulterer i.

Hvis du har spørgsmål til overenskomstforhandlingerne, må du endelig kontakte din tillidsrepræsentant.