OK18 for private dagtilbud


Ligesom der er gang i forhandlingerne om en ny overenskomst for offentligt ansatte pædagoger – så er der også udvekslet krav vedrørende fornyelser af overenskomsterne for private dagtilbud.


Opdateret d. 18. april 2018
Pause i forhandlingerne

BUPL har mødtes med alle organisationerne vedrørende fornyelserne af de private overenskomster. Det har været meget konstruktive og givende møder, men nu må vi desværre se os nødsaget til at sætte arbejdet med at forny overenskomsterne på pause. De private overenskomster bruger den samme økonomiske ramme som de kommunale overenskomster, og så længe der ikke er aftalt et forlig, kan vi ikke komme videre med fornyelserne af de private overenskomster.

At fornyelserne er sat på pause sker i enighed mellem parterne, og der er ikke tale om, at varsle konflikt eller lock-out på området. Forhandlingerne er præget af god stemning, og der er ikke tvivl om, at vi nok skal nå i mål lige så snart, det bliver muligt at komme videre.

Krav til forhandlingerne

I alt er der udvekslet krav for 6 ud af 8 private overenskomster – Danske Daginstitutioner (LDD), SPIA, Accountor Institutionsservice A/S, DUI Leg og Virke Aalborg samt fobu og Børneringen, som forhandler i fællesskab. Der mangler endnu at blive udvekslet krav med DLO og med FDDB. DLO forhandler på vegne af FDDB, og vi mødes mandag den 19. februar.

Det har været møder med god stemning, og en vis spænding i forhold til, hvad der kommer til at ske på det kommunale område. Det er jo således, at forhandlingerne for de private dagtilbud er afhængige af udfaldet af forhandlingerne, som forhandles i disse dage mellem Forhandlingsfællesskabet og Kommunernes Landsforening (KL). BUPL er enige med de øvrige overenskomstparter i, at vi anvender deres resultat som det økonomiske grundlag for vores overenskomstfornyelser.

Der har tegnet sig nogle temaer, som en eller flere af organisationerne har nævnt:
  • Ændring af BUPL’s ret til høring ved uansøgt afsked
  • Lettere adgang til at ansætte personale tidsbegrænset
  • Mulighed for lavere aflønning af ledere end overenskomstens mindsteløn, hvis lederen har få eller ingen administrative opgaver
  • Mulighed for at indgå lokale aftaler om nedgang i kontantløn i forbindelse med personalegoder (bruttoløntræk)
  • Mulighed for løsning med frit valg mellem løn, pension og frihed
For BUPL’s vedkommende har kravene drejet sig om:
  • Generelle lønforbedringer – samt forbedring af pension og tillæg
  • Lokale aftaler om arbejdstid som tager højde for tid til individuel planlægning, mødevirksomhed og fælles planlægning
  • Etablering af uddannelsesfond / videreførelse af uddannelsesfonden med Accountor Institutionsservice A/S
  • Forbedring af vilkår som TR
  • Forbedring af rettigheder i forbindelse med fravær af familiemæssige årsager

Udover at udveksle krav er første forhandling aftalt til den 26. februar med Danske Daginstitutioner (LDD). Sidste forhandling er aftalt til den 21. marts, så alle forhandlinger forventes afsluttet inden påske.