OK18 for private dagtilbud


BUPL har mødtes med alle organisationerne vedrørende fornyelserne af de private overenskomster. Det har været meget konstruktive og givende møder.


Opdateret d. 04. juni 2019

Forhandlingerne for de private dagtilbud er afhængige af udfaldet af forhandlingerne mellem Forhandlingsfællesskabet og Kommunernes Landsforening (KL), da BUPL er enige med de øvrige overenskomstparter i, at vi anvender deres resultat som det økonomiske grundlag for vores overenskomstfornyelser.

På grund af det forsinkede forløb på det kommunale område, er fornyelsen af de private overenskomster også forsinket.

Der er udvekslet krav for alle 8 private overenskomster – Danske Daginstitutioner (LDD), SPIA, Accountor Institutionsservice A/S, DUI Leg og Virke Aalborg, DLO, FDDB samt fobu og Børneringen, som forhandler i fællesskab.

Se forhandlingsresultatet for private daginstitutioner (pdf)

Accountor Institutionsservice

Der er indgået forlig med Accountor Institutionsservice.

Læs mere om forliget med Accountor Institutionsservice (pdf)

Børneringen og fobu

Der er indgået forlig med Børneringen og fobu.

Læs mere om forliget med Børneringen og fobu (pdf)

LDD

Der er indgået forlig med Danske Daginstitutioner (LDD).

Læs mere om forligets indhold (pdf)

Generelle temaer, som en eller flere af organisationerne har nævnt:
  • Ændring af BUPL’s ret til høring ved uansøgt afsked
  • Lettere adgang til at ansætte personale tidsbegrænset
  • Mulighed for lavere aflønning af ledere end overenskomstens mindsteløn, hvis lederen har få eller ingen administrative opgaver
  • Mulighed for at indgå lokale aftaler om nedgang i kontantløn i forbindelse med personalegoder (bruttoløntræk)
  • Mulighed for løsning med frit valg mellem løn, pension og frihed
For BUPL’s vedkommende har kravene drejet sig om:
  • Generelle lønforbedringer – samt forbedring af pension og tillæg
  • Lokale aftaler om arbejdstid som tager højde for tid til individuel planlægning, mødevirksomhed og fælles planlægning
  • Etablering af uddannelsesfond / videreførelse af uddannelsesfonden med Accountor Institutionsservice A/S
  • Forbedring af vilkår som TR
  • Forbedring af rettigheder i forbindelse med fravær af familiemæssige årsager
Afstemning

Når alle aftaler på hele det private område er på plads vil du som medlem på en af de pågældende overenskomster få tilsendt afstemningsmaterialet.