Underskrevet forlig med DI om OK 2020 – 2023 (pdf)


Underskrevet forlig med DI om OK 2020 – 2023 (pdf)