Overenskomst 2017 – 2020 DI Overenskomst II (SBA) og BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (pdf)


Overenskomst 2017 – 2020 DI Overenskomst II (SBA) og BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (pdf)