Overenskomst 2020 – 2023 DI Overenskomst II (SBA) og BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (pdf)


Overenskomst 2020 – 2023 DI Overenskomst II (SBA) og BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (pdf)