Overenskomst – særlige stillinger


BUPL har sammen med FOA og Socialpædagogerne indgået en overenskomst for pædagoger ansat i særlige stillinger.


Opdateret d. 24. oktober 2019

Overenskomsten omfatter pædagoger ansat i stillinger, der ikke er omfattet af en anden overenskomst for pædagogisk uddannede, og hvor de teoretiske og faglige kvalifikationer, der er en naturlig del af pædagoguddannelsen, er fundet væsentlige i forbindelse med stillingens opslag, stillingsbeskrivelsen eller stillingens besættelse.

Overenskomsten omfatter ikke pædagoger indenfor andre arbejdsområder, hvor der ikke ved stillingens opslag, i stillingsbeskrivelsen eller ved stillingsbesættelsen er forudsat særlige pædagogiske, psykologiske og/eller sociale forudsætninger.


For pædagoger, der er ansat i særlige stillinger er det ved forhandlingerne aftalt, at:

  • Grundlønnen stiger pr. 1. april 2019 fra løntrin 28 til løntrin 28 + 1.200 kr. årligt.
  • Pensionsbidraget forhøjes pr. 1. april 2019 fra 15,40 % til 15,42 %

BUPL, FOA og Socialpædagogerne har aftalt, at pædagoger i særlige stillinger fordeles således mellem organisationerne:

BUPL organiserer og varetager forhandlingsretten for ansatte, der omfattes af overenskomst for pædagoger i særlige stillinger, og som er medlem af PBU, dog undtaget stillinger, der organisatorisk og ledelsesmæssigt hører under dagplejen,

FOA organiserer og varetager forhandlingsretten for ansatte, der omfattes af overenskomst for pædagoger i særlige stillinger, og som organisatorisk og ledelsesmæssigt hører under dagplejeområdet,

SL organiserer og varetager forhandlingsretten for øvrige pædagoger, der omfattes af overenskomst for pædagoger i særlige stillinger.