Overenskomst – forebyggende og dagbehandlende område


Her finder du ‘Fællesoverenskomst for pædagoger, der arbejder på det forebyggende og dagbehandlende område’ og ‘Fælles lederoverenskomst’, samt velkomstpjece for nye medlemmer på det forebyggende og dagbehandlende område.


Opdateret d. 21. september 2021
Velkomstpjece

Velkommen som medlem på det forebyggende og dagbehandlende område. SL og BUPL har udarbejdet en fælles velkomstpjece.
Velkommen som medlem på det forebyggende og dagbehandlende område (pdf)


 

SL og BUPL har sammen med Kommunernes Landsforening og Frederiksberg Kommune indgået en Fælles overenskomst på det forebyggende og dagbehandlende område.

Det er aftalt med KL, at der oprettes en kompetencefond, www.denkommunalekompetencefond.dk, et projekt om samarbejde om udviklingen af de kommunale kerneopgaver og at Tryghedspuljen videreføres i denne periode.

Læs overenskomsten:


Hvis du er ansat som leder på det forebyggende og dagbehandlende område, så er du omfattet af lederoverenskomsten, som er indgået mellem BUPL, FOA og Socialpædagogernes Landsforbund.

Her kan du læse lederoverenskomsten:

Lederoverenskomsten