Overenskomst – forebyggende og dagbehandlende område


Her finder du ‘Fællesoverenskomst for pædagoger, der arbejder på det forebyggende og dagbehandlende område’ og ‘Fælles lederoverenskomst’.


Opdateret d. 23. oktober 2018

SL og BUPL har sammen med Kommunernes Landsforening og Frederiksberg Kommune indgået en Fælles overenskomst på det forebyggende og dagbehandlende område.

Hovedelementerne i forliget om PFF-overenskomsten er:

  • Forhøjelse af pensionsprocenten med 0,22%
  • Forhøjelse af ATP-bidraget fra F til A-sats

Endvidere er det aftalt med KL, at der oprettes en kompetencefond, www.denkommunalekompetencefond.dk, et projekt om samarbejde om udviklingen af de kommunale kerneopgaver og at Tryghedspuljen videreføres i denne periode.

Læs overenskomsten:


Hvis du er ansat som leder på det forebyggende og dagbehandlende område, så er du omfattet af lederoverenskomsten, som er indgået mellem BUPL, FOA og Socialpædagogernes Landsforbund.

Her kan du læse lederoverenskomsten:

Lederoverenskomsten