Overenskomst – daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.


BUPL har indgået en overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, fritidshjem, klubber, skolefritidsordninger og skoler mv. med KL. Overenskomsten er gældende fra 1. april 2021 til 31. marts 2024.


Opdateret d. 15. december 2021

Til overenskomsten knytter sig i alt 9 protokollater, der handler om dels en række særlige arbejdsområder, dels om nogle særlige ansættelsesvilkår.

Overenskomsten dækker pædagoger, der ansættes ved / som

 • Kommunale daginstitutioner
 • Selvejende daginstitutioner
 • Kommunale fritidshjem
 • Selvejende fritidshjem
 • Kommunale og selvejende dagtilbud oprettet efter serviceloven
 • Kommunale klubtilbud
 • Selvejende klubtilbud
 • Kommunale og selvejende klubtilbud oprettet efter serviceloven
 • Kommunale ungdomsskoleklubber
 • Skolefritidsordninger og skoler
 • Støttepædagoger

Overenskomsten dækker også pædagogstuderende i lønnet praktik samt ikke pædagog-uddannede støttepædagoger, klubassistenter m.fl.
Læs pædagogoverenskomsten (pdf)

OK-pjece

BUPL har udgivet en pjece, som forklarer hvad der står i overenskomsten. Pjecen indeholder også hele overenskomstens tekst.
Læs BUPL’s pjece om pædagogoverenskomsten: Hvad siger overenskomsten 2021 – 2024?

Arbejdstid og koloni

I tilknytning til pædagogoverenskomsten er der indgået en aftale om arbejdstid og en aftale om betaling m.v. ved koloniophold.
Læs aftalen om arbejdstid
Læs aftalen om koloniophold

Kombinationsansættelser

BUPL har sammen med en række organisationer indgået en rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne. Pædagogoverenskomsten henviser til denne aftale.
Læs Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

Afgrænsning af overenskomsttilknytning

Til protokollat VI om leg og læring har KL udarbejdet en vejledning om afgrænsning af overenskomsttilknytning i indskolingen på grundlag af voldgiftskendelse om Leg og Læring i Skive Kommune.
Læs KL’s vejledning (pdf)