Kort oversigt over de vigtigste overenskomstresultater (pdf)


Kort oversigt over de vigtigste overenskomstresultater (pdf)