OK21 for tillidsrepræsentanter


Her finder du materialer og andet, som du i dit tillidshverv kan anvende for at skabe opmærksomhed omkring overenskomstfornyelsen.


Opdateret d. 23. marts 2020

Dilemmaer til diskussion på arbejdspladsen
Hent vores dilemmaspil og få diskuteret de emner, der er relevante for jer i forbindelse med overenskomstfornyelsen.
Dilemmaspil (pdf)