OK21 for privat ansatte


Her finder du BUPL’s krav til overenskomstforhandlingerne for medlemmer i private institutioner.


Opdateret d. 17. februar 2021

I forbindelse med overenskomstfornyelserne i år, skal løn og vilkår for en række medlemmer i private institutioner forhandles. BUPL har derfor udvekslet krav med en række organisationer, hvoraf 5 er gået sammen i et forhandlingsfællesskab – Børneringen, fobu, DLO, Spia og Foreningen De Danske Børneinstitutioner (FDDB). Derudover er der udvekslet krav med Danske Daginstitutioner (LDD) og Accountor Institutionsservice A/S, som forhandler hver for sig.

BUPL’s krav

Fælles for BUPL’s krav er fokus på udviklingen af løn og pension, men derudover har vi også drøftet arbejdstid / årsnorm samt ret til nødvendig tid til ledelse / bedre beskyttelse af lederens arbejdstid. Der er dog forskel på de krav, BUPL rejser over for vores overenskomstparter.

Krav om en uddannelsesfond, som institutionerne kan søge, rejses for eksempel ikke over for Accounter Institutionsservice A/S, som allerede har dette aftalt i overenskomsten.

Krav om permanent mulighed for at indgå lokale aftaler om barnets 1. og 2. sygedag, rejses over for DLO og FDDB, som ikke allerede har dette aftalt i overenskomsten.

Hent BUPL’s krav til de private institutioner:

De private institutioners krav

Hvor BUPL’s krav er stort set enslydende, er der væsentligt mere forskel på kravene fra organisationerne. Forhandlingsfællesskabet af de 5 organisationer har et overordnet fokus på ”en generel harmonisering imellem de private overenskomster på BUPL’s område, således at der ikke er utilsigtet forskelle i administrationsgrundlaget for de private institutioner”, og Danske Daginstitutioner indleder deres oversigt over krav, med otte overordnede målsætninger for forhandlingerne af en ny overenskomst.

Hent de private institutioners krav til BUPL:

Data over lønniveauer

En række organisationer har ved denne overenskomstfornyelse udleveret data over lønniveauer og lønudvikling til brug for forhandlingerne – nogle for første gang, andre har leveret data ved de sidste to overenskomstforhandlinger. Som på det kommunale område giver disse data os mulighed for, at forhandle på et så oplyst grundlag som muligt.

Rammen for forhandlingerne

For alle de private forhandlinger gælder det, at vi anvender den kommunale økonomiske ramme, som er faldet på plads mellem Forhandlingsfællesskabet (som BUPL er en del af) og Kommunernes Landsforening (KL). Ved disse forhandlinger blev der aftalt en ramme på 0,5 % af det samlede forlig til ”organisationsforhandlinger” det vil sige, de forhandlinger BUPL skal have med KL om de kommunale overenskomster for pædagoger og ledere.

Forhandlingerne om overenskomsterne for private institutioner fortsætter i marts, og resultatet kommer efterfølgende til urafstemning blandt de berørte medlemmer.