Krav til OK21


Her finder du de krav, organisationerne har udvekslet i forbindelse med OK21.


Opdateret d. 18. januar 2021

Her finder du de udvekslede krav til ny overenskomst mellem BUPL og Aftaleenheden for de frie grundskoler.

Dialogmøder
BUPL har i november 2020 afholdt dialogmøder med Aftaleenheden ved de frie grundskoler. Temaet for dialogmøderne var OK-21, og tillidsrepræsentanter og skoleledelser deltog virtuelt.
Læs mere om dialogmøderne

Udvekslede krav: