TR-guide om OK18 og urafstemning


Som TR og LTR spiller du en vigtig rolle. Du er frontløber for dine kolleger, og vi håber, du vil bruge tid på at fortælle dem om OK18-forliget, opfordre dem til at stemme, tale med dem om, hvorfor det er vigtigt at stemme og svare på deres spørgsmål om OK18 og urafstemning.


Opdateret d. 17. maj 2018
OK18 resultatet

Det samlede OK18-resultat består af det såkaldte generelle forlig om generelle løn- og ansættelsesvilkår for offentligt ansatte og BUPL’s specielle forlig målrettet pædagoger og ledere.

Aftalen med KL betyder bl.a.

  • At vi har fået en lønmodel med en reallønstigning – lønnen stiger 6,82 procent over de næste tre år.
  • Derudover har BUPL forhandlet løntillæg til pædagoger, souschefer, afdelingsledere og stedfortrædere, et højere pensionsbidrag til lederne og en forhøjelse af de studerendes løn.
  • Vi har fået afskaffet privatlønsværnet, så vi sikrer en parallel lønudvikling med det private
  • Vi har taget et vigtigt første skridt mod ligeløn med en ligelønspulje
  • Vi har bl.a. afværget store forringelser af seniorfridagene
  • En forbedret honorering til skolepædagoger for at deltage i lejrskole
  • Den Kommunale Kompetencefond bliver videreført
  • Tryghedspuljen bliver videreført
  • Der indføres sorgorlov til begge forældre, der mister et nyfødt barn
  • Overenskomstens samlede værdi er en stigning på 8,1 procent.

Plakat til print

BUPL har lavet en plakat, du kan printe og hænge op i jeres frokoststue, personalerum eller hvor det giver mening.

Download plakat (pdf)

 


Herunder har vi samlet nogle af de spørgsmål, du typisk kan blive mødt med

Du kan også hente TR-guiden i en printvenlig pdf-version

 

Urafstemningen starter onsdag den 16. maj og slutter mandag den 4. juni kl. 9.00


Urafstemningen foregår digitalt. Den 16. maj har du fået en mail fra BUPL med et link til urafstemningsmaterialet og din stemmeseddel.
Det link skal du følge for at afgive din stemme.


Du kan godt stemme alligevel. Det gør du på bupl.dk/urafstemning, hvor du skal bruge dit NemID til at stemme


Måske har BUPL ikke din rigtige mailadresse. Så har du i stedet fået et brev eller en sms.

Du kan opdatere dine medlemsoplysninger på bupl.dk/opdater, så vil du fremover få vigtige informationer på mail.


bupl.dk/ok18 kan du læse mere om det forlig, der er til afstemning, og hvad resultaterne betyder for dig og dine kolleger. BUPL’s hovedbestyrelse anbefaler at stemme ja.

Det er også en god ide at tale med mig – din tillidsrepræsentant – om det. Eller med din lokale fagforening og dine kolleger.


Hvad du stemmer, kommer ikke andre ved. Det vigtigste er bare, at du stemmer, og at vi er mange, der tager stilling. Så står vi stærkest.

Først når medlemmerne har stemt, kender vi det endelige OK18-resultat.


Det er rigtig godt at høre. Nu kan du fortælle dine kolleger, at du har stemt om vores overenskomst. Og opfordre dem til at gøre det samme

På facebook kan du også sætte et badge på dit profilbillede. Så viser du hele dit netværk, at du har stemt om din OK18. Find det på BUPL’s facebookside.