Oversigt over pædagoger udtaget til lockout af KL


Her finder du en oversigt over hvilke pædagoger, der er udtaget til lockout, og hvilke pædagoger der ikke er.


Opdateret d. 21. marts 2018
KL har den 12. marts 2018 udtaget BUPL’s medlemmer på følgende områder til lockout

1. Pædagoger, stedfortrædere, souschefer og afdelingsledere ansat af kommuner eller af selvejende institutioner på pædagogoverenskomsten er omfattet af lockoutvarslet

Dog er der nogle specialområder, som KL har valgt IKKE skal være omfattet af lockout, det er:

 • Pædagoger ansat ved specialtilbud, dvs. dagtilbud og klubber for børn og unge med varige nedsat funktionsevne (oprettet efter Servicelovens § 32, stk. 3, § 36 og dagtilbudslovens § 4)
 • Pædagoger ved selvstændige folkeskoler med specialundervisning for børn med varige nedsat funktionsevne
 • Pædagoger ved folkeskoler, der varetager pædagogiske opgaver i specialklasser (ansat efter kapitel 3 i bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand)
 • Støttepædagoger (ansat efter pædagogoverenskomstens § 2, stk.1, D)
 • Pædagoger ansat på det forebyggende og dagbehandlende område (ansat efter pædagogoverenskomstens § 2, stk.1, E, jf. pædagogoverenskomstens protokollat 3)
 • Pædagoger ansat i Københavns kommune ved selvejende specialinstitutioner (ansat efter pædagogoverenskomstens § 2, stk.1. C og D), det vil sige:
  • Pædagoger ansat i Københavns Kommune i handicapklubber, jf. bilag C, det vil sige ”Lavuk”, fritids-/ungdomsklub og Ungdomsklubben for døve, ”Absalon”.
  • Pædagoger ansat i Københavns kommune som område -, miljø- og familiepædagoger, jf. protokollat 4

2. Pædagoger på overenskomsten for pædagogisk uddannet personale ansat i særlige stillinger, dog alene stillinger som mentorer på jobcentrene (ansat efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 22, stk. 1, nr. 1 – 4), er omfattet af lockout-varslet.


Områder er ikke omfattet af lockoutvarslet
 • Overenskomst for pædagogisk uddannet personale, der ansættes inden for det forebyggende og dagbehandlende område.
 • Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i lederstillinger i kommunerne.

I tvivl?

Spørg din leder, hvis du er i tvivl om, du vil være omfattet af lockout. Din leder kan få afklaring på spørgsmålet hos arbejdsgiveren (kommunen).