OK18 – status her og nu


Få et overblik over situationen siden, der i februar 2018 blev erklæret sammenbrud.


Opdateret d. 20. august 2018
 • 4. juni – urafstemning om overenskomst på det kommunale område er afsluttet
  94 % stemte ja til ny overenskomst
  Se resultatet af urafstemningen
 • 1. juni – forlig på det private område med Accountor Institutionsservice
  Læs mere om OK18 for private dagtilbud
 • 16. maj – 4. juni: Urafstemning om overenskomstresultatet
 • 29. maj – forlig på det det private område med Børneringen og med fobu
  Læs mere om OK18 for private dagtilbud
 • 17. maj – forlig på det det private område med Danske Daginstitutioner (LDD)
  Læs mere om OK18 for private dagtilbud
 • 3. maj: BUPL har afsluttet de specielle forhandlinger om egne overenskomster
  Det samlede resultat vil blive sendt til urafstemning blandt BUPL’s medlemmer.
 • 28. april: Forlig i stat og regioner
  Der er nu indgået forlig på alle områder – En løsning for alle.
 • 27. april: Forlig på hele det kommunale område
  En samlet ramme på 8,1 procent, lønstigninger til alle på 6,82 procent – og ingen forringelser af seniordagene. Det er resultatet af de langstrakte overenskomstforhandlinger. BUPL og de øvrige organisationer skal senest 11. maj 2018 have afsluttet de specielle forhandlinger om egne overenskomster med KL om udmøntning af pulje til ligeløn og organisationspuljen på 0,35 procent.Herefter vil det samlede resultat blive sendt til urafstemning blandt BUPL’s medlemmer. Resultatet af urafstemningen skal foreligge senest 4. juni 2018.Se beskrivelse af aftale af 28. april 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om OK-18 – for pædagogerne
 • 26. april: Kl. 15 fortsætter forhandlingerne i Forligsinstitutionen
 • 25. april: Kl. 10 mødes parterne på det kommunale område til forhandling i Forligsinsitutionen, og kl. 13 mødes statens område.
  Der er indgået en aftale på regionernes område – primært FOA, HK-Kommunal, Socialpædagogerne, Socialrådgiverne, 3F’erne og nogle andre små organisationer. Sundhedskartellet og Akademikerne, der organiserer mere end 75 % af medarbejderne på regionernes område, har ikke skrevet under.
  BUPL arbejder stadig på en fælles løsning på det kommunale område – det er fællesskabet, der er årsagen til, at vi er kommet så langt.
 • 24. april: Alle parterne mødes til forhandling i Forligsinsitutionen
 • 23. april: Kl. 14 mødes parterne på statens område til forhandling i Forligsinsitutionen.
  Forhandlingerne fortsætter denne uge efter weekendens marathonmøde.
 • 20. april: Alle parterne mødes i Forligsinstitutionen kl. 10.00
  Udemeldingen fra forligsmanden er, at mødet er uden bagkant.
 • 17. April: Parterne nåede ikke til enighed og Forligsmanden udsætter konflikten i op til yderligere 14 dage.
  Der er indkaldt til nye møder i Forligsinsitutionen på fredag d. 20. april.
 • 17. april: Alle parterne mødes i Forligsinstitutionen
  Kl. 10 er alle parter for første gang indkaldt samtidigt til møde i Forligsinstitutionen. Deadline for en aftale er kl. 23.59, medmindre Forligskvinden enten udsætter i 14 dage eller “sætter tiden i stå”, som betyder, at hun kan holde parterne i Forligsinstitutionen, indtil der er en aftale.
 • 16. april: Forhandlingerne fortsætter
  Parterne på det regionale område mødes i Forligsinstitutionen om formiddagen og om eftermiddagen følger møde for parterne på statens område.
 • 15. april: Parterne på det kommunale område mødes i Forligsinstitutionen.
  Det kommunale område blev forhandlet i Forligsinstitutionen søndag kl. 10 og fortsatte til mandag morgen – 21 timers forhandlinger i træk.
 • 14. april: Forhandlingerne fortsætter
  Parterne på statens område mødes i Forligsinstitutionen.
 • 12. april: Forhandlingerne fortsætter
  Parterne på det regionale område mødes i Forligsinstitutionen.
 • 11. april: Forhandlingerne genoptages
  Parterne på det kommunale område mødes i Forligsinstitutionen kl. 9.30.
 • 9. april: Der er indkaldt til nye møder i Forligsinstitutionen
  Forligsmanden genoptager forhandlingerne og har indkaldt til møde på det kommunale område på onsdag og til møde på det regionale område på torsdag
 • 4. april: Forhandlingerne er sat på pause og der er ikke indkaldt til nye møder i Forligsinstitutionen
  Efter lange og intense forhandlinger i Forligsinstitutionen har Forligsmanden sat forhandlingerne på pause og har ikke indkaldt til nye møder i Forligsinstitutionen.
 • 28. marts: Forligsmanden udsætter strejke og lockout
  Den varslede strejke 4. april og den efterfølgende lockout 10. april er udsat i 14 dage. Det melder Forligsinstitution efter mødet 28. marts.
  Forligsmanden kan vælge at udsætte en konflikt i op til 2 gange 14 dage.
 • 7. marts: Varsel om lockout fra d. 10. april
  Innovationsminister Sophie Løhde varsler en omfattende lockout fra d. 10. april. Lockouten vil ramme ca. 120.000 statsansatte. KL varsler lockout for omkring 250.000 kommunalt ansatte og Regionerne varsler lockout for 70.000 ansatte.
 • 6. marts: Varsel om strejke på det offentlige område fra d. 4. april
  Forhandlingsfællesskabet, som forhandler generelle løn- og arbejdsvilkår for de kommunalt ansatte, herunder også pædagoger, beslutter konfliktgrundlag og varsler strejke. BUPL varsler strejke for omkring 5.200 pædagoger.
 • 27. februar: Sammenbrud på det regionale område
  Forhandlingerne på det regionale område er – som forventet efter statens og det kommunale sammenbrud – også brudt sammen.
 • 26. februar: Sammenbrud på det kommunale område
  Forhandlingerne på det kommunale område mellem KL og Forhandlingsfællesskabet (som BUPL er en del af) er brudt sammen. Den centrale årsag til sammenbruddet er ligesom på det statslige område den økonomiske ramme, som skal sikre medlemmerne reallønsfremgang.
 • 23. februar: Sammenbrud på det statslige område