Log ind i A-Kassen

OK18 for TR/LTR


Som tillidsrepræsentant er du en del af det samlede fagretlige system og spiller en særlig rolle i forhold til overenskomsten. Lige nu truer en kommende konflikt, og dine kolleger vil vende sig mod dig for svar. Find information og materiale til dig som TR/LTR og bliv klædt godt på med gode argumenter.


Din rolle som tillidsvalgt


Som TR/LTR bliver du måske mødt af mange spørgsmål om løn, ferie og medlemsskab mv. under en konflikt.

Du kan selv finde flere svar på de hyppigst stillede spørgsmål eller henvise dine kollegaer til BUPL’s generelle vejledning i FAQ’en:
Hvad hvis der bliver konflikt?


For at sikre en hurtig kommunikation mellem dig, dine kolleger og BUPL er det vigtigt, at vi allerede nu har de rigtige kontaktoplysninger.

Hvis en konflikt bliver en realitet, vil de konfliktramte ikke have adgang til arbejdsmail.

Her er en række råd til, hvad du kan gøre for at sikre, at vigtige oplysninger når frem til både dig og dine kollegaer.

 • Opdater dine egen private kontaktoplysninger via BUPL’s hjemmeside og opfordr dine kollegaer til at gøre det samme.
  Opdater dine kontaktoplysninger
 • For at du selv kan komme hurtigt i kontakt med dine kolleger, er det en god ide, at du laver en liste med deres private mailadresser og telefonnumre.
 • Sørg for at dine kollegaer også har din private mailadresse og telefonnummer.

 


Der er mange mellemregninger i det forløb overenskomstforhandlingerne nu har taget hul på, efter de reelle forhandlinger brød sammen. Der kan ske vigtige ting fra dag til dag og nogen gange fra time til time.

Du vil sandsynligvis blive mødt af mange spørgsmål fra dine kollegaer, så her er et par råd til, hvad du kan gøre for at holde dig opdateret.

 • Tjek din mailboks dagligt – hvis der kommer konflikt, bør du gøre det flere gange dagligt under konflikten.
  Vi sender løbende nyhedsbreve ud til tillidsvalgte med seneste nyt, gode råd og vejledning.
 • Følg med på BUPL’s medier:
  • Vi opdaterer hjemmesiden løbende – både med rådgivning til medlemmerne og til dig, der er tilllidsvalgt.
   Læs alt om OK18
  • Tilmeld dig BUPLs OK18-blog, hvor du kan komme helt tæt på udviklingen med formand Elisa Bergmann, der fortæller, hvordan det går i forligsinstitutionen, hvorfor det er svært at blive enige og alle de andre vigtige ting, der sker med OK18 i den kommende tid
  • Følg BUPL på facebook


Du skal selvfølgelig ikke kunne rådgive om alt. Vi har samlet de mest almindelige spørgsmål, vi får fra medlemmerne lige nu, og som er forholdsvis lige til at besvare.


Hvis vi i forbindelse med OK18-forhandlingerne ender i en konflikt, er der tale om en overenskomstmæssig konflikt.

Det vil sige, at du som TR også er omfattet af konflikten på lige fod med dine kolleger, hvis jeres
arbejdsplads er udtaget til at strejke.

Du er ikke forpligtet til at opfordre dine kolleger til at gå på arbejde – som du ville være, hvis der var tale om en overenskomststridig konflikt.

Du og dine kolleger vil derimod få at vide af din lokale fagforening, hvor og hvornår I skal mødes.

Der er mødepligt, så husk at fagforeningen skal underrettes, hvis nogen er syge.


Som TR kan du blive bedt om at spørge dine kolleger, om de er medlem af en fagforening. I det tilfælde er det vigtigt at, du siger til dine kolleger (og det gælder både de organiserede såvel som de ikke-organiserede), at de helt selv bestemmer, om de vil svare på arbejdsgivers spørgsmål om organisering.

Arbejdsgiver må gerne spørge, men man har ikke pligt til at svare.

Hvis de vælger at svare, at de er organiserede eller, hvis de ikke vælger at svare, får de ingen løn.

Hvis de svarer, at de ikke er medlem af BUPL, skal de på arbejde under konflikten og får løn.


Hvis du har uorganiserede kolleger, som din institution holdes åben ved hjælp af, er det væsentligt at understrege, at:

 • begrebet fysiske blokader findes ikke i BUPLs hovedaftale og er således et ulovligt kampskridt
 • hvis de strejkende pædagoger alligevel iværksætter blokader, kan det medføre arbejdsretssag mod BUPL og pædagogerne. Det koster penge og flytter fokus fra konfliktens formål, så lad være med det!

Derimod er det helt i orden at stille strejkevagter op uden for en institution, der holdes åben ved hjælp af uorganiserede pædagoger. Blot må det ikke have karakter af egentlig blokade, altså ikke noget med at spærre indgangen, holde folk fysisk tilbage og lignende. Husk også, at strejkevagterne ikke må opholde sig på institutionens område.

Der må gerne deles informationsmateriale ud eller vises skilte og bannere med oplysning om, at her passes børn af uorganiserede, som derved underminerer strejken. Materialerne må også gerne indeholde opfordringer til forældrene om, ikke at lade deres børn passe af uorganiserede.

En aktion mod uorganiserede pædagoger skal tage sit udgangspunkt i, at disse er omfattet af den fælles overenskomst, og derfor burde de have været en del af den fælles konflikt.

Det er altid din lokale fagforening, der tager initiativet og man skal vurdere, om en sådan aktion vil skabe unødig “støj” og flytte fokus fra konfliktens egentlige formål. Under alle omstændigheder er der tale om et problem, som eksisterede før strejken, og som også skal håndteres efter strejke.


Gode argumenter om hvorfor det kan ende i konflikt?


Hvis det ender med konflikt er det fordi, KL ikke vil give kommunalt ansatte den reallønsforbedring, de fortjener.

Krisen er forbi, og vi er nu i et økonomisk opsving. Det går faktisk RET godt, siger statsministeren.

Den udvikling har vi skabt sammen, og de offentligt ansatte skal naturligvis også have del i opsvinget i form af en synlig og mærkbar reallønsfremgang.

Vi har allerede i 3 omgange accepteret kriseoverenskomster. Det har vi, fordi vi tager ansvar.

Nu er det arbejdsgivernes tur til at tage ansvar for, at den gode udvikling fortsætter. Det er et fælles ansvar at styrke og videreudvikle velfærden.

Det handler ikke om en lønfest. Det handler om, at 800.000 offentlige ansatte skal have en retfærdig lønstigning.

Det havde KL ikke meget forståelse for. KL havde til gengæld et krav om, at seniorordningerne skulle forringes i takt med, at de offentlige ansatte skal blive længere tid på arbejdsmarkedet.


Har det offentlige ikke holdt lønfest og bliver der ikke bare fyret folk, hvis lønnen stiger? Nej - og pædagoger skal have en løn der matcher deres betydning for samfundet.

Pædagoger er meget hårdt ramt af, at der i Danmark ikke er ligeløn.

De mandedominerede fag med samme uddannelseslængde får en højere løn. Det er urimeligt, og der skal tages skridt henimod at lukke hullet. Men fremfor alt skal pædagoger have en løn, der matcher den enorme betydning, de har for samfundet – en betydning, der står stadigt klarere, også for politikerne.

Men er lønnen ikke steget mere end de privates?

Det er fup, spin og manipulation af statistikken. Statens arbejdsgiver har påstået, at de offentligt ansatte har haft en lønstigning de senere år, som er klart over de privates. Faktisk mener arbejdsgiver, at vi har fået 6 mia. kr. for meget. Men selv uafhængige tænketanke er enige med os i, at lønningerne har udviklet sig mere eller mindre identisk siden midten af halvfemserne (se fx analysen fra KRAKA bragt som debatindlæg i Altinget.dk mandag den 13. marts under overskriften ”De offentligt ansatte har ikke noget langsigtet løngab”).

På statens område har man leveret på den ”hensigtserklæring”, der blev aftalt ved OK15 – den statslige lønudvikling er således nu i balance med den private lønudvikling.

På det kommunale område har vi aldrig anerkendt, at den kommunale lønudvikling har ligget over lønudviklingen i den private sektor. Det blev “stemplet” i det kommunale forlig fra OK15.

Bliver der ikke bare fyret ansatte hvis lønnen stiger?

Kommunerne skræmmer os med, at der skal fyres tusindvis af kommunalt ansatte, hvis lønnen stiger for meget. Men det er naturligvis også udtryk for spin.

Vi har et enormt overskud på de offentlige finanser og et kæmpe råderum i den danske økonomi de kommende år. For ganske få måneder siden havde vi råd til skattelettelser for 22 mia. kr.

Hvis vi bare bruger en smule mere på velfærden, er der både råd til rimelige lønstigninger og bedre velfærd – og stadig et enormt økonomisk overskud. Alternativet er skattelettelser. Men befolkningen vil klart hellere have styrket velfærden end flere penge til fladskærme og nye køkkener.


Den danske model bygger på et fundament af lige og frie forhandlinger. Når arbejdsgiver tromler sin vilje igennem med en ekstrem total-lockout er forhandlingerne ikke lige.

Der er ikke noget at forhandle om, hvis arbejdsgiver møder op med ugenerøse tilbud og er mere optaget af at tage privilegier fra lønmodtagerne end af at give. Vi oplever at blive mødt med krav om at afgive rettigheder for at få andre rettigheder. Det er ikke den danske model.

Hvorfor er det et problem?

Den danske aftalemodel er i udgangpunktet eminent god til at sikre et stabilt, fleksibelt arbejdsmarked, hvor parterne tager fælles ansvar fordi hverdagen bygger på aftaler – som begge parter står bag.

Det er den danske model, der giver grundlaget for orden, dialog og medindflydelse i hverdagen.

Hvis aftalerne istedet erstattes af lovindgreb som følge af lockout ryger hele logikken på gulvet. Så vil den efterfølgende hverdag bygge på et fundament, som ingen har aftalt – og som ingen har ejerskab til. Hele verden kigger på den danske aftalemodel med stor misundelse. Det er dumt at afvikle den.


Det stærkere sammenhold er en investering i den fælles styrke og i fremtidige resultater.

OK18 er helt unik i det at vi har stået skulder ved skulder lige fra starten – både i staten, regionerne og i kommunerne.

Det er ikke lykkedes arbejdsgiverne at slå en kile ind i vores stærke sammenhold på tværs af faggrupper, og de kommende uger og måneder skal vi rykke endnu tættere sammen.

Vi oplever massiv opbakning fra befolkningen – og særligt fra forældrene (se fx Børn&Unge-historien fra 16. marts 2018 på BUPL.dk under overskriften ”Fire ud af fem støtter pædagogerne”).

En meningsmåling fra analyseinstituttet Epinion dokumentere, at befolkningen har forståelse for vores kamp og tager afstand fra lockouten.

Vi oplever også støtte og sympati fra organisationer på det private område. For kampen handler om noget andet; nemlig om en retfærdig løn til dem, der skaber værdierne og velfærden og om et stærkt og fleksibelt arbejdsmarked, der bygger på aftaler og gensidig respekt.