Find svar om de aktuelle forhandlinger


Overenskomstforhandlingerne for 2018 står for døren. Denne gang er forløbet lidt anderledes end normalt. Det skyldes, at det ikke ved overenskomstforhandlingerne i 2015 lykkedes parterne at indgå en arbejdstidsaftale til erstatning af Lov 409. Lærernes løn- og ansættelsesvilkår er derfor fortsat reguleret af Lov 409.


Opdateret d. 09. januar 2018

Så denne gang har Centralorganisationernes Fællesudvalg og Forhandlingsfællesskabet – som BUPL er en del af – besluttet at stå bag lærerne i forhandlingerne om OK18. Samtlige organisationer er enige om, at bakke lærerne op i, at de skal have mulighed for at forhandle lærernes arbejdstid med KL. Det er med andre ord et fælles ansvar forsvar for den danske model på arbejdsmarkedet.

Hvorfor skal BUPL vente på lærerne?

Vi skal ikke vente på udfaldet af forhandlingerne med lærerne. Vi skal blot afvente, at Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening går i gang med reelle forhandlinger. Det er både pædagoger, sygeplejesker, socialrådgivere og mange andre faggrupper, der afventer, at lærerne og KL går i gang.

Hvornår skal BUPL så forhandle?

Det skal vi lige så snart, at lærerne og KL har indledt deres forhandlinger, og der er et forhandlingsoplæg – dog i respekt for den køre- og tidsplan, der i øvrigt er for området. BUPL’s forhandlinger er jo ikke betinget af udfaldet af forhandlingerne mellem Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening. Men efter planen så skal BUPL udveksle krav med Kommunernes Landsforening den 12. december.

Hvad sker der, hvis der ikke kommer reelle forhandlinger mellem KL og lærerne?

Her er det vigtigt at definere, hvad reelle forhandlinger er. Det er en klassisk forhandlingssituation, hvor begge parter forhandler uden at der er indgået aftaler på forhånd. Reelle forhandlinger er ikke betinget af et bestemt resultat, men af to parter, der viser forhandlingsvilje og er villige til at mødes. Begge parter.

Hvad er BUPL’s krav til overenskomstforhandlingerne?

Vi går ind til forhandlingerne med et klart krav om højere løn til vores medlemmer. Vores pædagoger har et stort lønefterslæb, som er mere historisk betinget end retfærdigt. Det er faktisk hamrende uretfærdigt, at en pædagog med en mellemlang videregående uddannelse er så dårligt lønnet – den dårligste af samtlige professionsbachelorer. Så ja – en retfærdig løn og generelt bedre arbejdsvilkår for pædagogerne.

Hvornår skal medlemmerne stemme om overenskomsten?

Foråret 2018. Men I kan løbende følge med i forløbet på BUPL’s hjemmeside, i nyhedsbrevet, Børn&Unge og på BUPL’s facebookside.

Se brevet fra Centralorganisationernes Fællesudvalg og Forhandlingsfællesskabet (pdf)