Fakta om forligene


BUPL har samlet indgået i en række forlig – det såkaldte generelle forlig om generelle løn og vilkår og BUPL’s specielle forlig målrettet pædagoger og ledere. Alle forlig skal ses i sammenhæng. Her er kort overblik over den samlede pakke.


Opdateret d. 20. august 2018
Det generelle forlig på det kommunale område
 • Reallønsstigning over de kommende tre år
 • Reguleringsordningen er ændret, så vi sikrer en parallel lønudvikling mellem den kommunale og den private sektor
 • Ingen forringelser af seniordagene
 • Vi har taget første vigtige skridt mod ligeløn i Danmark med en ligelønspulje
 • Aftalen om Tryghedspuljen forsætter
 • Aftalen om fravær af familiemæssige årsager er forbedret med ret til sorgorlov til forældre, der mister deres nyfødte barn
 • Ny ferieaftale giver ret til samtidighedsferie fra 1. september 2020
BUPL’s specielle forlig for pædagoger og ledere
 • Oven i de generelle lønstigninger er der aftalt et grundlønstillæg, forhøjelse af lønsatserne eller et forhøjet pensionsbidrag
 • Forbedret aftale om honorering for lejrskole, så skolepædagogerne nu får samme regler som lærerne
 • De pædagogstuderende får forhøjet deres løn og pædagogstuderende med nedsat tid får fuld lønkompensation
Professionen i centrum
 • Sammen med KL sætter BUPL initiativer i gang, der kan bidrage til at udvikle og styrke arbejdet med den pædagogiske læreplan på 0-6 års området.
 • Vi vil også i fællesskab med KL fortsætte arbejdet med at indsamle viden og gode erfaringer med pædagogernes arbejde i folkeskolen.
 • Det er vigtigt at rekruttere dygtige pædagoger til lederstillinger. Vi er enige med KL om en indsats, der fremmer interessen for ledelse blandt pædagoger.
 • Vi har aftalt, at Den Kommunale Kompetencefond fortsætter, så der igen vil være mulighed for at søge og få tilskud til pædagogers videreuddannelse.

Læs mere om forligene:
Forliget foldet ud
Vi har et forlig