Log ind i A-Kassen

OK18 – Din overenskomst


I det sene efterår 2017 gik overenskomstforhandlingerne for de kommunalt og privatansatte i gang.