Log ind i A-Kassen

OK18 – Din overenskomst


Forhandlingerne fortsætter. Forligsmand Mette Christensen valgte efter mødet d. 17. april igen at udskyde konflikten med op til yderligere 14 dage.