Log ind

Ferie


Som pædagog har du ret til at holde 5 ugers ferie med løn, og herudover den 6. ferieuge. Er du ansat på en privat institution eller skole, er der andre regler for ferie end dem, som dine kommunalt ansatte kolleger er omfattet af. Feriereglerne, for dig som privat ansat, finder du i de enkelte overenskomster.


Spørgsmål og svar om ferie


Optjening af ferie med løn sker løbende. Når du har været ansat i en måned, har du som fuldtidsansat optjent ret til 15,42 ferietimer. Det er godt 2 feriedage med løn. Denne ferie kan du holde, når måneden er gået. Dette kaldes samtidighedsferie.

Herudover optjener du ret til den 6. ferieuge. Den optjener du i løbet af et kalenderår fra 1. januar til 31. december. Denne ferie kan du holde fra 1. maj året efter.

Er du ikke kommunalt ansat, men ansat på en privat skole eller institution, er der andre regler for ferie.

Er du privatansat? Find din overenskomst her


I de fleste tilfælde er det ikke muligt for dig at holde ferie, når du er sygemeldt. Der kan dog være enkelte situationer, hvor det alligevel kan lade sig gøre.

Da lovgivningen på området er kompliceret, bør du altid kontakte din fagforening for råd og vejledning – også når du er deltidssygemeldt.
Find din lokale fagforening

I alle tilfælde vil du skulle inddrage jobcenteret og din eventuelle arbejdsgiver.


Den 6. ferieuge dækker over en uges ferie, som du – som udgangspunkt – kan afholde helt efter eget ønske.

Som ansat har du ret til 6 ugers ferie.

Arbejdsgiveren kan principielt råde over de 5 af ferieugerne. Disse uger er samtidighedsferie, som du optjener løbende.

Den 6. ferieuge er særlig. Den optjener du i løbet af et kalenderår fra 1. januar til 31. december, og disse feriedage kan du holde fra 1. maj året efter.

Så snart du ved, hvornår du vil afholde den 6. ferieuge, skal du give din arbejdsgiver eller leder besked.

Ferieugen kan afholdes samlet eller som enkeltstående dage. Du kan også vælge ikke at afholde den og i stedet få ferietimerne udbetalt efter ferieårets udløb.

Forbehold

Hensyn til arbejdets udførsel kan forhindre dig i at få dit ferieønske for 6. ferieuge opfyldt.

En kommune har mulighed for at bede sine ansatte om at tilkendegive, om de ønsker den 6. ferieuge udbetalt i stedet for at holde den.

Hvis din kommune vil bruge den mulighed, skal kommunen ved ferieårets start – den 1. maj – meddele dette til sine ansatte. I givet fald skal din arbejdsgiver have besked inden den 1. oktober i ferieåret, hvis du vil have udbetalt den 6. ferieuge. Kommunen kan fastsætte en senere dato.


Din leder skal så tidligt som muligt give besked om ferieplanen.

Hovedferien – sommerferien – skal senest være meldt ud 3 måneder før. Hovedferien skal ligge i den perioden, der går fra 1. maj til 30. september. Den øvrige ferie skal være meddelt senest 1 måned før den holdes.

Den 6. ferieuge kan du som udgangspunkt selv beslutte, hvornår du holder


Din leder fastsætter efter drøftelse med dig, hvornår ferien skal holdes.

Der er mange forskellige måder at planlægge ferien på. Oftest planlægger lederen det kommende ferieår i samarbejde med sine ansatte, og hvis der ikke kan opnås enighed om tidspunktet for feriens afholdelse, har lederen det sidste ord.

Der skal tages størst mulig hensyn til den ansattes ønsker, for eksempel at hovedferien (sommerferien) afholdes i den ansattes barns skolesommerferie.


Du skal indgive dit ferieønske i så god tid, at din leder kan nå at melde tilbage om dit ferieønske kan godkendes eller ej inden for fristen, som fra lederens side formelt er 3 måneder for hovedferien og 1 måned for den øvrige ferie. .

Normalt vil en varsling foregå relativt uformelt, for eksempel via opslag af feriekalender, på ferielister eller lignende.

Hvis du pludselig står med et ønske om at holde én eller flere feriedage, kan du naturligvis altid gå til din leder og spørge om lov. Lederen vil så kunne godkende eller afslå dit ønske – helt udenfor varslingsreglerne.


Ja, du har mulighed for erstatningsferie efter 5 sygedage.

Hvis du bliver syg i din ferie, skal du så hurtigt som muligt – helst på 1. sygedag – give din leder besked om, at du er syg. Du skal også sikre dig lægelig dokumentation for sygdommen.

Sygdommen tæller først fra det tidspunkt, hvor din leder har fået besked om sygdommen.

Du vil have mulighed for at få erstatningsferie, når du har haft mere end 5 dages sygdom under ferie i ferieåret. Det vil sige, de første 5 sygedage er en karensperiode, der ikke erstattes.

Læs mere om sygdom og ferie


Du kan som udgangspunkt kun få udbetalt optjente feriepenge, når ferien holdes.

Du skal anmode om udbetaling på www.borger.dk


Ja, som timelønnet optjener du ferietimer svarende til en fuldtidsbeskæftiget.

Som timelønnet kan du ikke holde ferie med løn, men derimod med feriegodtgørelse.

Derfor optjener du ferietimer som en fuldtidsbeskæftiget, som altså bliver udbetalt som en feriegodtgørelse. Feriegodtgørelsen er på 12,50 % af lønnen i optjeningsåret plus en kontant godtgørelse på 2,5 % for ferietimer svarende til 6. ferieuge.


Ja, som studerende i lønnet praktik optjener du ferietimer svarende til en fuldtidsbeskæftiget med 18,50 ferietimer for hver måneds beskæftigelse i optjeningsåret.

Under ansættelsen optjenes feriegodtgørelse med 12,5 % af din løn i optjeningsåret. Herudover får du en kontant godtgørelse for optjente ferietimer ud over 15,42 timer pr. måned på 2,5 %.


Uanset om du er ledig eller i arbejde, kan du få feriedagpenge, hvis du har optjent ret til det, og hvis du er berettiget til almindelige dagpenge på ferietidspunktet.

Du skal søge feriedagpenge via den digitale a-kasse.

Se a-kassens information om at holde ferie, når du er ledig.


Barsel er en lovlig feriehindring. Det betyder, at du har ret til at holde ferien på et andet tidspunkt.

Afhængig af, hvordan din orlov er planlagt at blive holdt, vil der være mulighed for at aftale med din leder, at udskyde orlov for at holde ferie.


Du får en særlig feriegodtgørelse på følgende måde:

 • Et ferietillæg på 1 procent, der udbetales i 2 rater, 31. maj for perioden 1. september til 31. maj, og 31. august for perioden 1. juni til 31. august.
 • Et forhøjet ferietillæg på 0,95 procent, der udbetales senest 1. maj på baggrund af forrige kalenderår.


Vejledninger


Bliv klogere på de nye ferieregler 2020. Se, hvordan du optjener og afholder ferie efter de nye regler. Videoen er udarbejdet af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet.Forhandingsfællesskabet har sammen med KL og Danske Regioner udarbejdet fælles vejledninger om de nye ferieregler.

Vejledningerne gennemgår alle de nye elementer i ferieaftalerne, herunder princippet om samtidighedsferie for 1. – 5. ferieuge.


Sommerferien er på trapperne, og det betyder farvel til bleskift, pædagogiske læreplaner og frustrerede forældre. I et par uger skal du ikke tænke på arbejde. Du skal slappe af. Men det kan være svært. BUPL giver dig 6 genveje til, hvordan du gør.

Du skylder dig selv, din familie og dit arbejde at ‘geare ned’ på din ferie, så du bliver fyldt med overskud, kreativitet og bagefter kan se tingene i et nyt perspektiv. Her får du 6 tricks til, hvordan du kan koble af og lade batterierne op i din ferie:

 • Hold ferie i mindst to sammenhængende uger
  Hvis det er muligt, må du meget gerne holde ferie længere. Der går nemlig noget tid, før du rigtig begynder at koble af.
 • Kom væk fra dit hjem
  Hvis du har behov for at dase i en hængekøje, er det naturligvis i orden, bare du gør det i en hængekøje, der hænger et andet sted end i dit eget hjem. Det handler om at komme væk fra hverdagen.
 • Tag ud i naturen
  Tag på skovtur, gå en tur på marken, og tag ned til vandet. Forskning viser, at det virker afstressende at komme ud i naturen og se på noget grønt.
 • Lav rolige aktiviteter
  Lyt til klassisk musik, lav yoga, skriv dagbog. Lav aktiviteter, som giver dig ro i din hverdag.
 • Nyd en stille stund
  Som pædagog er du dagligt omgivet af støj og mennesker, du skal tage stilling til, og selv i fritiden er vi ofte omgivet af støj. Stå tidligt op om morgenen, inden verden er kommet i bevægelse, og find ro og stilhed. Du kan også nyde stilheden om aftenen.
 • Få én på opleveren
  Lej din bolig ud, så du kan få råd til at rejse, eller find en anden måde at komme ud og være aktiv på. Men husk, at oplevelserne skal være sjove og afslappende, så lad være med at proppe programmet med en masse hektiske aktiviteter.


Husk, at BUPL kan rådgive dig om dine rettigheder i forbindelse med ferie og feriedagpenge.

BUPL kan for eksempel tjekke om din løn under ferie eller dine feriepenge er korrekte.
Find din lokale fagforening