Sygdom eller ulykke i familien


Du skal henvende dig til din leder, hvis du ønsker tjenestefri – med eller uden løn – når der foreligger omstændigheder, der gør det nødvendigt.


Opdateret d. 04. juni 2019

Det vil i mange tilfælde være den enkelte kommunes personalepolitik, der nærmere beskriver mulighederne for tjenestefrihed.

Det kan være nødvendigt, at du forhører dig hos din leder eller i kommunen for at undersøge muligheden for tjenestefri i konkrete situationer.

Ulykke og akut sygdom

Du har ret til tjenestefrihed af kortere varighed, når tvingende årsager som sygdom eller ulykke i familien gør det påtrængende nødvendigt at være til stede øjeblikkeligt.

Pasning af døende i hjemmet

Du har ret til hel eller delvis tjenestefri med løn ved bevilget plejevederlag for at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

De nærmere betingelser er beskrevet i fraværsaftalens §§ 31 og 35.

Se ‘Aftale om fravær af familiemæssige årsager’ mellem KL og Forhandlingsfællesskabet (pdf)