Regler for barns 1. og 2. sygedag


Som pædagog har du mulighed for at få helt eller delvist fri med sædvanlig løn ved dit barns første og anden sygedag.


Opdateret d. 05. november 2020
Du har mulighed for at få fri med løn for at passe dit syge barn, hvis:
  1. barnet er under 18 år, og
  2. har ophold hos dig, og
  3. fraværet er nødvendigt af hensyn til barnet, og
  4. det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet.
Hvem kan holde fri, når barnet er syg

Muligheden for helt eller delvist fri med løn gælder for den biologiske mor og far, for adoptivforældre og for indehavere af forældremyndigheden.

Afhængig af det konkrete tilfælde vil også “papforældre” kunne få helt eller delvist fri. Det er hensynet til barnets tarv, der tæller. Som hovedregel vil det være rimeligt, at du kan få tjenestefrihed, hvis du bor sammen med barnet – altså har samme folkeregisteradresse som barnet på sygdomstidspunktet.

1. og 2. sygedag

Barnets 1. sygedag er som udgangspunkt den kalenderdag, hvor barnet bliver syg. Barnets 2. sygedag holdes i forlængelse af barnets 1. sygedag. Du kan dog godt holde barnets 2. sygedag selvom du ikke holdt barnets 1. sygedag.

Bestemmelserne om muligheden for barns 1. og 2. sygedag fremgår af overenskomsten.