Regler for omsorgsdage


Som pædagog er du omfattet af reglerne om ret til omsorgsdage, hvis du har ret til fuld løn under sygdom.


Opdateret d. 09. januar 2018
Reglerne om omsorgsdage

Som pædagog har du ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i 2 dage pr. barn pr. kalenderår til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Det svarer til i alt 16 omsorgsdage.

Det er en betingelse, at du er ansat på det tidspunkt, hvor omsorgsdagene ønskes afholdt, og at barnets alder berettiger til omsorgsdage.

Ordningen gælder pr. barn, det betyder, at der ved tvillinge- eller trillingefødsler er ret til 2 omsorgsdage pr. kalenderår pr. barn.

Ikke afholdte omsorgsdage

Som hovedregel bortfalder omsorgsdagene, hvis de ikke er brugt inden kalenderårets udløb (fraværsaftalens § 28, stk. 3).
Se ‘Aftale om fravær af familiemæssige årsager’ mellem KL og Forhandlingsfællesskabet (pdf).

Overførsel af ikke afholdte omsorgsdage kan ske i følgende situationer:
  • hvis du ikke har afholdt omsorgsdagene i det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget, kan de overføres til næste kalenderår.
  • hvis du på grund af graviditetsorlov, førbarselsorlov, barselsorlov eller adoptionsorlov ikke har haft mulighed for at holde omsorgsdage, kan de overføres til det kalenderår, hvor din orlov ophører.
  • hvis du på grund af børnepasningsorlov i kombination med graviditetsorlov, førbarselsorlov, barselsorlov eller adoptionsorlov, ikke har haft mulighed for at holde omsorgsdage, kan de overføres til det kalenderår, hvor din orlov ophører. Det er en betingelse, at det ikke har været muligt at planlægge orloven på en sådan måde, at omsorgsdagene kunne afholdes. Der skal som udgangspunkt være tale om afholdelse af orlov i en helt kalenderår, før overførsel kan ske.

Retten til overførsel dækker alle de omsorgsdage, den ansatte har ret til, det vil sige også eventuelle omsorgsdage for søskende.

Barnet skal have “ophold” hos dig

For at du har ret til omsorgsdage, skal barnet have ophold hos dig. Det betyder ikke, at barnet nødvendigvis skal have bopæl hos dig, men bare at barnet den pågældende dag opholder sig hos dig. Det vil sige, at selvom du ikke bor sammen med barnet i dagligdagen, men har samkvemsret med barnet, så opfylder det betingelsen om ophold.

Varsling af omsorgsdage, løn mv.

Omsorgsdage kan afholdes som hele eller som halve dage med sædvanlig løn. Det vil sige samme regler, som under sygdom.

Hvis du ønsker at afholde omsorgsfravær, skal det, som det hedder i aftalen, varsles “tidligst muligt”. Dagen inden et ønsket omsorgsfravær vil opfylde betingelsen om at være “tidligst muligt”.

Hvis det er muligt, er der dog ikke noget til hinder for, at du siger det tidligere, hvis du på forhånd ved, at en bestemt dag ønskes brugt sammen med barnet.
Læs protokollatet til aftalen om fravær af familiemæssige årsager, KTO (pdf)