Hospitalsindlæggelse af børn


Som pædagoger, har du som forældre til børn under 14 år, ret til tjenestefrihed med sædvanlig løn i op til 10 arbejdsdage pr. barn indenfor 12 på hinanden følgende måneder ved barnets hospitalsindlæggelse.


Opdateret d. 27. september 2019

Retten indebærer, at forældrene tilsammen har ret til løn i op til 10 arbejdsdage pr. barn inden for de 12 på hinanden følgende måneder.

Hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet gælder bestemmelsen også.

Det er en betingelse, at barnet betragtes som indlagt. Behandling på et ambulatorium er ikke umiddelbart omfattet. Der skal på opfordring fremlægges dokumentation for hospitalsindlæggelsen.

Ved forældre forstås biologiske forældre, adoptivforældre og personer, der har forældremyndigheden.

Læs § 32 i ‘Aftale om fravær af familiemæssige årsager’ mellem KL og Forhandlingsfællesskabet.

Se KL og Forhandlingsfællesskabets aftale (pdf)