Børn med nedsat funktionsevne


Som pædagog har du efter fraværsaftalens § 36, ret til tjenestefrihed.


Opdateret d. 04. juni 2019

Som pædagog har du efter fraværsaftalens § 36, ret til tjenestefrihed svarende til det antal arbejdstimer, hvor til bopælskommunen yder tabt arbejdsfortjeneste, hvis du i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, og som i henhold til § 42 i lov om social service er berettiget til tabt arbejdsfortjeneste.

Ønsker du at gøre brug af bestemmelsen, skal du søge om tabt arbejdsfortjeneste hos din bopælskommune.

Arbejdsgiveren har mulighed for at begrænse retten til tjenestefrihed til 1 år pr. barn. Der kan herudover aftales yderligere tjenestefrihed.

Se KL og Forhandlingsfællesskabets aftale om fravær af familiemæssige årsager (pdf)