Barsel- og adoptionsorlov


Som pædagog har du ret til orlov i forbindelse med barsel og adoption. Du får løn under en del af orloven og barselsdagpenge i resten.


Opdateret d. 27. september 2019

En pædagog, der er gravid, har ret til barselsorlov med løn, når der er 8 uger til den forventede fødsel. Efter fødslen har moren ret til 14 ugers barselsorlov med løn.

Efter de første 14 uger efter fødslen har begge forældre ret til forældreorlov i 32 uger. Disse 32 ugers forældreorlov til både mor og far dækkes økonomisk af 32 ugers barselsdagpenge, som bopælskommunen betaler.

Efter den 14. uge efter fødslen har

  • mor ret til løn i seks uger
  • far ret til løn i syv uger
  • forældrene ret til yderligere seks uger med løn til deling mellem mor eller far.

Faderen har ret til orlov med løn i 2 uger i sammenhæng i forbindelse med fødsel.

De samme regler gælder stort set, hvis man adopterer et barn.

Når en arbejdsgiver yder løn under barsels- eller adoptionsorlov, skal arbejdsgiveren have barselsdagpengene.

Se også BUPL’s pjece “Når pædagoger får børn”

Er du ansat på en fri grundskole eller friskole
Se også BUPL’s pjece om barselsorlov for pædagoger og pædagogisk personale på frie grundskoler og friskoler.
Barsel og adoption på de frie skoler

Reglerne om fravær og løn i forbindelse med barsel, adoption m.v. er fastlagt i en aftale, der gælder for alle kommunalt ansatte.

Se ‘Aftale om fravær af familiemæssige årsager’ mellem KL og Forhandlingsfællesskabet (pdf)