Barsel- og adoptionsorlov


Som pædagog har du ret til orlov i forbindelse med barsel og adoption. Du får løn under en del af orloven og barselsdagpenge i resten.


Opdateret d. 20. august 2018

En pædagog, der er gravid, har ret til barselsorlov med løn, når der er 8 uger til den forventede fødsel. Efter fødslen har moren ret til 14 ugers barselsorlov med løn.

Efter de første 14 uger efter fødslen har begge forældre ret til forældreorlov i 32 uger. Disse 32 ugers forældreorlov til både mor og far dækkes økonomisk af 32 ugers barselsdagpenge, som bopælskommunen betaler.

Efter den 14. uge efter fødslen har

  • mor ret til løn i seks uger
  • far ret til løn i syv uger
  • forældrene ret til yderligere seks uger med løn til deling mellem mor eller far.

Faderen har ret til orlov med løn i 2 uger i sammenhæng i forbindelse med fødsel.

De samme regler gælder stort set, hvis man adopterer et barn.

Når en arbejdsgiver yder løn under barsels- eller adoptionsorlov, skal arbejdsgiveren have barselsdagpengene.

Se også BUPL’s pjece “Når pædagoger får børn”

Reglerne om fravær og løn i forbindelse med barsel, adoption m.v. er fastlagt i en aftale, der gælder for alle kommunalt ansatte.

Se ‘Aftale om fravær af familiemæssige årsager’ mellem KL og Forhandlingsfællesskabet(pdf).