Tjenestefrihed


Der er forskellige muligheder for tjenestefrihed med eller uden løn afhængig af begrundelsen for ønsket om tjenestefrihed.


Opdateret d. 08. januar 2020
Tjenestefrihed uden løn

En pædagog, der:

  • udsendes til udlandet som led i statsligt udviklingssamarbejde med udviklingslandene, eller
  • udsendes for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med, eller
  • ansættes i Grønlands hjemmestyre/kommuner,

har ret til tjenestefrihed uden løn. Tjenestefriheden medregnes i beskæftigelsesancienniteten.

En pædagog, hvis ægtefælle eller samlever udsendes som nævnt ovenfor, har også ret til tjenestefrihed uden løn. Her medregnes tjenestefriheden dog ikke i beskæftigelsesancienniteten.
Læs aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål (pdf)

Herudover kan der gives tjenestefrihed uden løn, hvis det er foreneligt med arbejdet. Hvis en pædagog efter ansøgning har fået bevilget tjenestefrihed uden løn, har ansættelsesmyndigheden ansvaret for, at der er en ledig stilling efter endt tjenestefrihed.
Se pædagogoverenskomstens § 16

Tjenestefrihed i øvrigt

Andre bestemmelser om ret til tjenestefrihed findes særligt i aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen).

Følgende eksempler giver et overblik:

  • ret til tjenestefri af kortere varighed ved ulykke eller akut sygdom i familien
  • ret til tjenestefri med løn i op til 10 arbejdsdage pr. år for barn under 14 år ved barnets hospitalsindlæggelse
  • ret til hel eller delvis tjenestefri med løn til pasning af alvorligt syge børn under 18 år, hvis betingelserne for af få dagpenge er opfyldt
  • ret til tjenestefri svarende til tabt arbejdsfortjeneste ved pasning i hjemmet af et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse
  • hel eller delvis tjenestefri med løn ved pasning af døende i hjemmet

Se ‘Aftale om fravær af familiemæssige årsager (pdf)‘ mellem KL og Forhandlingsfællesskabet.