Arbejdstid for skolepædagoger


Det særlige ved din arbejdstid som skolepædagog er, at du altid arbejder efter en årsnorm. Det betyder, at arbejdstiden først opgøres endeligt, når hele perioden er gået.


Opdateret d. 23. november 2021

Selvom du som skolepædagog arbejder efter en årsnorm har du principielt krav på en tjenesteplan, der beskriver tjenestens placering fordelt i hele normperioden (altså for det givende ansættelsesår – opgørelsen sker normalt ved skoleårets afslutning).

Der ydes et ikke-pensionsgivende arbejdstidsbestemt tillæg til dig som er skolepædagog på 2.017,00 kr. om året / 168,08 kr. om måneden pr. 1. januar 2017. Tillægget kan ikke modregnes.

De særlige regler for skolepædagoger står i protokollat 1 til den centrale arbejdstidsaftale.

Se den centrale arbejdstidsaftale

Tilkaldelse til ekstratjeneste

Hvis der opstår en akut situation i skolefritidsordningen eller på skolen, er der i protokollat 1 til arbejdstidsaftalen, i § 3, punkt 6, åbnet mulighed for, at du som skolepædagog kan tilkaldes til med mindre end 24 timers varsel. Ved “tilkald” forstås, at du som skolepædagog skal møde op på arbejdsstedet efter at du har fået fri, og opholder dig væk fra arbejdspladsen.

Der skal mindst medregnes 3 timers arbejde, når varslet er mindre end 24 timer, og når den ekstra tjeneste ikke ligger i direkte tilknytning til den planlagte arbejdstid, uanset om arbejdet for eksempel kun udgør 1 time.

Se de tilsvarende regler for daginstitutioner, fritidshjem og klubber