Arbejdstid for skolepædagoger


Det særlige ved skolepædagoger er, at de altid arbejder efter en årsnorm. Det betyder, at arbejdstiden først opgøres endeligt, når hele perioden er gået.


Opdateret d. 20. august 2018

Selvom skolepædagoger arbejder efter en årsnorm har de principielt krav på en tjenesteplan, der beskriver tjenestens placering fordelt i hele normperioden (altså for det givende ansættelsesår – opgørelsen sker normalt ved skoleårets afslutning).

Der ydes et ikke-pensionsgivende arbejdstidsbestemt tillæg til skolepædagoger på 2.017,00 kr. om året / 168,08 kr. om måneden pr. 1. januar 2017. Tillægget kan ikke modregnes.

De særlige regler for skolepædagoger står i protokollat 1 til den centrale arbejdstidsaftale.

Se den centrale arbejdstidsaftale

Indflydelse på opgave- og arbejdstilrettelæggelsen

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne har vi sammen med KL aftalt nogle forbedringer i inspirationsbilaget til skolepædagogernes arbejdstid.

Se: Notat om indflydelse på opgave- og arbejdstilrettelæggelsen for skolepædagoger for skoleåret 2015/16 – anbefalinger til dialog (pdf)

Tilkaldelse til ekstratjeneste

Hvis der opstår en akut situation i skolefritidsordningen eller på skolen, er der i protokollat 1 til arbejdstidsaftalen, i § 3, punkt 6, åbnet mulighed for, at man kan tilkaldes til med mindre end 24 timers varsel. Ved “tilkald” forstås, at skolepædagogen skal møde op på arbejdsstedet efter at hun har fået fri, og opholder sig væk fra arbejdspladsen.

Der skal mindst medregnes 3 timers arbejde, når varslet er mindre end 24 timer, og når den ekstra tjeneste ikke ligger i direkte tilknytning til den planlagte arbejdstid, uanset om arbejdet fx kun udgør 1 time.

Se de tilsvarende regler for daginstitutioner, fritidshjem og klubber