Ansættelse på særlige vilkår


Er du ledig, nyuddannet, over 50, enlig forsørger eller har varig nedsat arbejdsevne, kan der være mulighed for ansættelse på særlige vilkår.


Opdateret d. 20. august 2018

For at komme i betragtning til et fleksjob, er det en betingelse at nedsættelsen af din arbejdsevne er varig og nedsat med ca. halvdelen.

Du kan også blive visiteret til et fleksjob, hvis din arbejdsevne aktuelt er meget begrænset, og du kun kan arbejde få timer om ugen, hvis kommunen vurderer, at der er mulighed for at udvikle din arbejdsevne inden for en rimelig periode.

Læs mere om dine muligheder i vores pjece om fleksjob 


Trainee- og jobrotationsprojekter skaber jobåbninger for ledige pædagoger - ikke mindst nyuddannede.

Nyuddannede pædagoger har ofte sværere ved at finde et job end deres erfarne kolleger. Derfor laver BUPL’s a-kasse og fagforeningerne lokale traineeforløb, der er et meget stærkt værktøj til at hjælpe pædagoger i job.

Læs mere om trainee og jobrotation


Generelt skal du have været ledig i 6 måneder for at blive ansat i en stilling med løntilskud. Der er dog mulighed for at det kan ske tidligere, hvis du er over 50 år, er enlig forsørger eller ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse.

Du kan blive ansat i op til 6 måneder i en privat virksomhed og 4 måneder hos en offentlig virksomhed. Arbejdstimer i ansættelse med løntilskud tæller ikke med til genoptjening af dagpengeretten.

Læs mere om aktivering og løntilskud