Log ind

Ansættelse


Som pædagog, der er ansat af en kommune, bliver du stort set altid ansat under en overenskomst. De fleste pædagoger er månedslønnede, ansat i en fast stilling og har vilkår som andre funktionærer.


Spørgsmål og svar om ansættelse


Ja, som ansat i prøvetid, kan du inden for prøveperioden selv sige op uden varsel.

Du kan altså når som helst i prøveperioden tage et andet job.


Ja, du skal have et ansættelsesbrev, når ansættelsen begynder, eller i hvert fald senest en måned efter.

Ansættelsesbrevet skal indeholde alle væsentlige vilkår for ansættelsen, bl.a.:

 • Dit og din arbejdsgivers navn
 • Stillingsbetegnelse
 • Arbejdsstedet
 • Tidspunktet for ansættelsesforholdets begyndelse. Hvis det er en tidsbegrænset stilling, skal varigheden fremgå.
 • Løn, pension, opsigelsesvarsel, arbejdstid og ferie.


Ja, er du ansat på deltid og ønsker at gå op i tid, skal du høres om du ønsker flere timer, før ledige timer bliver slået op i en stillingsannonce eller på anden måde tilbudt til eksterne ansøgere.

Din arbejdsgiver har altså pligt til at tilbyde permanent ledige timer til allerede ansatte på arbejdspladsen, som er på deltid.


En børneattest er en slags straffeattest, som viser eventuelle domme om overtrædelse af straffelovens bestemmelser om sædelighedsforbrydelser mod børn. Børneattester skal altid indhentes inden ansættelser i faste stillinger, vikariater mv., hvor man beskæftiger sig med børn under 15 år.

Til forskel fra en almindeling straffeattest vil oplysningerne i en børneattest typisk ikke blive forældede.

En børneattest kan ikke udstedes til personen selv, men kun til den pågældende offentlige myndighed eller til private foreninger ved ansættelse af den pågældende person.

Fremkommer der ikke en ren børneattest, skal der ske en partshøring, og der skal konkret tages stilling til, om der kan eller ikke kan ansættes.


Du kan kun være timelønnet, hvis du er ansat i højst en måned (= en måneds beskæftigelse i alt).

Hvis du er ansat i over en måned, er du automatisk månedslønnet.


Vejledninger


Du bør altid forberede dig inden en ansættelsessamtale. Med forberedelse sikrer du dig, at du er godt forberedt på de spørgsmål, du bliver stillet, at du selv får stillet de rigtige spørgsmål til samtalen, at du kender de formelle regler omkring samtalen, og at du gør et godt indtryk.


Du skal selv være med til at gøre jobsamtalen god og behagelig både for dig selv og arbejdsgiver. Bliv guidet igennem forløbet og få gode råd undervejs.


Tillykke med dit nye job. Inden du for alvor begynder at arbejde, er der en række formelle krav, det er nyttige at kende til.

Ansættelsesbrev
Som nyansat skal du modtage et ansættelsesbrev senest 1 måned efter din ansættelses start. Hvis du ikke har fået papiret inden for en måned, så kontakt BUPL.

Ansættelsesbrevet skal indeholde alle væsentlige vilkår for ansættelsen, bl.a.:

 • Dit og din arbejdsgivers navn
 • Arbejdsstedet
 • Stillingbetegnelse
 • Tidspunktet for ansættelsesforholdets begyndelse. Hvis det er en tidsbegrænset stilling, skal varigheden fremgå.
 • Løn, pension, opsigelsesvarsel, arbejdstid og ferie.

Papiret kan være en egentlig ansættelseskontrakt eller bare være en skriftlig erklæring fra din arbejdsgiver.

Prøveansættelse
I dit ansættelsesbrev skal det fremgå, om du er ansat på prøve – det vil sige i en prøveansættelse.

Ansættelse på prøve betyder, at din nye arbejdsgiver har et kortere opsigelsesvarsel end normalt. Arbejdsgiveren kan opsige dig med blot 14 dages varsel.

Ansættelse på prøve betyder også, at dit opsigelsesvarsel er kortere end ved en funktionæransættelse uden prøvetid. Du kan opsige dit job uden varsel og altså når som helst tage et andet job.

Brug din fagforening
Er du i tvivl om noget i forhold til din nye ansættelse:

 • Har jeg fået de oplysninger, jeg skal bruge?
 • Har jeg givet oplysninger, min arbejdsgiver slet ikke har krav på?
 • Er mine vilkår, som de skal være?

Kontakt din lokale fagforening og få svar på dine spørgsmål


Der er særlig god grund til, at få overblik over dine muligheder i PBU. Hvis du for eksempel bliver alvorligt syg, kan der være hjælpe at hente.

Derudover får du en pensionsopsparing hos PBU, når du starter i et nyt job på BUPL’s overenskomst.

Log ind på pbu.dk og se dine tal og muligheder