Hjælp ved afskedigelse


Hvis du er fastansat på overenskomst, kan du ikke blive opsagt før du og BUPL er blevet hørt. Hvis BUPL vurderer, at din arbejdsgivers begrundelse for at opsige dig ikke er rimelig, er der mulighed for at få opsigelsen behandlet i et afskedigelsesnævn.


Opdateret d. 20. august 2018

Hvis du er fastansat på overenskomst med mere end 8 timer ugentlig, kan du ikke blive opsagt før du og BUPL har haft mulighed for at forholde sig til din arbejdsgivers skriftlige begrundelse for en kommende opsigelse.

Hvis du og BUPL vurderer, at begrundelsen ikke er rimelig, kan BUPL kræve en forhandling af sagen, inden der sker en endelig opsigelse.

Hvis din arbejdsgiver ”glemmer” at informere dig og BUPL forinden og blot sender en opsigelse, er den ikke gyldig. Så har du krav på løn, indtil en ny opsigelse bliver afgivet i overensstemmelse med de procedurer, der er aftalt i overenskomsten.

Hvis du er fastansat med under 8 timer ugentlig, løstansat timelønnet eller tidsbegrænset ansat har du som offentlig ansat ret til at blive partshørt, men i disse tilfælde skal BUPL ikke høres.

Reglerne om høring af BUPL står i overenskomsten og reglerne om partshøring står i Forvaltningsloven.


Hvis BUPL vurderer, at din arbejdsgivers begrundelse for at opsige dig ikke er rimelig, kan opsigelsen blive behandlet i et afskedigelsesnævn, hvis du er fastansat på overenskomst.

Det forudsætter dog, at du har været ansat i institutionen i mindst 8 måneder.

En afskedigelsesnævnssag er en mulighed for at få prøvet, om en opsigelse er rimeligt begrundet. Du kan ikke få dit job tilbage, men du kan blive tilkendt en godtgørelse, hvis nævnet finder, at opsigelsen ikke var rimeligt begrundet.

Læs mere om godtgørelse ved afsked, herunder fratrædelsesgodtgørelse