Godtgørelse ved afskedigelse


Pædagoger kan få godtgørelse ved afsked. Har du været ansat i 12 – 17 år har du ret til en fratrædelsesgodtgørelse, bliver du urimeligt opsagt, kan du få tilkendt en erstatning.


Opdateret d. 20. august 2018

Fratrædelsesgodtgørelse
Pædagoger har ret til fratrædelsesgodtgørelse. Reglen om fratrædelsesgodtgørelse er beskrevet i Funktionærloven, som via overenskomsten også gælder for pædagoger.

Pædagoger, der opsiges af arbejdsgiveren, efter at have været ansat i mindst 12 eller 17 år skal have en godtgørelse, når de fratræder. Godtgørelsen er på henholdsvis 1 og 3 måneders løn.

Der er dog tre vigtige betingelser for at få godtgørelsen:

  • Du skal have været uafbrudt ansat. Selv en kortvarig afbrydelse i ansættelsesforløbet vil medføre, at du mister retten til godtgørelsen.
  • Du skal have været ansat i ”samme virksomhed”. Det kan give fortolkningsproblemer, idet samme virksomhed for mange pædagoger ofte vil være den samme kommune. Du skal altså ud fra ansættelsesbreve og lignende kunne dokumentere, at selvom der har været skiftende institutioner, har din arbejdsgiver hele tiden været den samme kommune.
  • Du skal fratræde, når dit opsigelsesvarsel udløber. Hvis du får en anden stilling og fortsætter i samme virksomhed, har du ikke ret til godtgørelsen.

Hvis du opfylder betingelserne, har du ret til godtgørelsen, selv om du vælger at forlade arbejdsmarkedet og for eksempel går på pension i forbindelse med afskedigelsen.

Godtgørelse ved urimelig afskedigelse
Såvel Funktionærloven som BUPL´s overenskomst indeholder regler om godtgørelse, hvis en afskedigelse bliver dømt uberettiget. Overenskomstens regler fastsætter, at en godtgørelse maksimalt kan udgøre det samme som løn i det dobbelte antal måneder af ens opsigelsesvarsel.

Det er dog meget sjældent, at der tilkendes så store godtgørelser. De fleste sager bliver først forhandlet og ofte forligt på et mindre antal måneders løn. Afgørelser fra afskedigelsesnævn viser også, at selv om en afskedigelse bliver dømt uberettiget, ligger de godtgørelser, der ydes, lavere end overenskomstens maksimum.

Begge godtgørelser beskattes som almindelig indkomst, dog er de første 8.000 kr. skattefri.