Afskedigelse af tillidsrepræsentanter


Som tillidsrepræsentant eller suppleant er du særligt beskyttet mod afskedigelse.


Opdateret d. 20. august 2018

For tillidsrepræsentanter og deres suppleanter gælder særlige regler i tilfælde af afskedigelse.
Læs mere om tillidsrepræsentanters beskyttelse

Samarbejdsudvalgsmedlemmer

Samarbejdsudvalgsmedlemmer og deres suppleanter er beskyttet mod afskedigelser på samme måde som tillidsrepræsentanter.

Ifølge arbejdsmiljølovens § 10 er arbejdsmiljørepræsentanter beskyttet mod afskedigelser på samme måde som tillidsmænd inden for pågældende overenskomstområde. Derimod er suppleanter for arbejdsmiljørepræsentanter ikke dækket af tillidsmandsbeskyttelsen.
Læs arbejdsmiljøloven, Retsinfo