Afskedigelse af studerende


Hvis du som studerende bliver afskediget, kan du inden for de første 3 måneder opsiges med 14 dages varsel, og i resten af praktiktiden kan du opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.


Opdateret d. 20. august 2018

Du har ifølge overenskomsten ikke samme krav på en forudgående høring, som uddannede pædagoger har.

Der alligevel nogle formelle regler, der skal overholdes. Eksempelvis er begrundelsen ”er ikke studieegnet” ikke acceptabel, da en vurdering af en studerendes studieegnethed tilkommer seminariet.

Hvis praktikinstitutionen finder, at den studerende og institutionen ikke kan få praktikforløbet til at fungere, er det normalt at kontakte seminariets praktiklærer, så seminaret kan forsøge at finde en anden praktikplads.

På det kommunale område skal tillidsrepræsentant reglerne og forvaltningslovens regler om partshøring overholdes. Tillidsrepræsentanten skal inddrages, så der måske kan findes andre løsninger en afskedigelse og den studerende skal have mulighed for at kommentere institutionens begrundelse for afskedigelse, før den finder sted. BUPL kan også være bisidder for den studerende, hvis det ønskes.

På det private område skal tillidsrepræsentantreglerne ligeledes overholdes.