Log ind

Afskedigelse


Bliver du opsagt, er der en række muligheder for at få hjælp fra din fagforening. BUPL bliver inddraget i sager om afskedigelser, og du kan altid bruge BUPL, hvis du har brug for rådgivning og hjælp.


Spørgsmål og svar om afskedigelseNej, en tjenstlig samtale er ikke en fyring.

Den tjenstlige samtale handler oftest om, at ledelsen mener, der er problemer i forhold til den måde arbejdet udføres på og måske vil en opsigelse af dig blive nævnt under samtalen.

Du skal bede din leder om at sende en dagsorden til dig inden samtalen. På den måde kan du være forberedt på, hvad I skal tale om.

Samtalen giver dig mulighed for at give dine kommentarer og afklare eventuelle misforståelser. Du har desuden ret til at have din tillidsrepræsentant eller anden bisidder med.

Husk du har pligt til at møde op til samtalen, hvis den er indkaldt med et passende varsel, og hvis du ikke har lovligt forfald, for eksempel sygdom.

Tag altid en snak med din tillidsrepræsentant eller med BUPL, hvis du indkaldes til en tjenstlig samtale.


En fritagelse fra tjeneste betyder, at du lige nu ikke skal møde på arbejde, men at du skal stille din arbejdskraft til rådighed.

Der kan være forskellige grunde til at blive tjenestefritaget. Det kan for eksempel være, at en aktuel sag undersøges, eller at du er i en opsigelsesperiode.


Nej, du må aldrig lade dig presse til selv at sige op.

For det første får du tre ugers karantæne i arbejdsløshedskassen. For det andet bliver det meget vanskeligt for BUPL at hjælpe dig.

Er der derimod tale om såkaldt ’uansøgt afsked’, altså at din arbejdsgiver opsiger dig, har BUPL gode muligheder for at hjælpe dig. BUPL bliver nemlig orienteret af arbejdsgiveren, når pædagoger opsiges. Se vores vejledning om, hvad du skal huske ved en fyring:
3 gode råd ved fyring


Hvis du bliver opsagt, skal din arbejdsgiver angive en begrundelse for opsigelsen og redegøre for de omstændigheder, der har ført til opsigelsen.

Læs også:

Begrundelse for afskedigelse

Kontakt BUPL-A vedr. spørgsmål om dagpenge og karantæneregler.


Nej, en advarsel munder ikke nødvendigvis ud i en fyring, men du skal tage den alvorligt.

Formålet med en advarsel er at gøre dig opmærksom på, hvad du skal ændre omkring din adfærd, så du undgår at blive opsagt.

Du skal tage en advarsel alvorligt, og hvis du ikke lever op til de krav, som bliver stillet i advarslen, kan du blive opsagt.

Ret til egne bemærkninger
En advarsel kommer oftest i forbindelse med en tjenstlig samtale, men kan også blive sendt til dig, uden at du har været til samtale først. Uanset hvordan du får advarslen udleveret, har du ret til at komme med dine egne bemærkninger til den. Hvis dine bemærkninger ikke er skriftlige, så sørg for at de fremgår af et referat.

Der stilles særlige krav til en advarsel:

 • advarslen skal være klar, tydelig og konkret
 • den uønskede adfærd skal beskrives med eksempler
 • den ønskede fremtidige adfærd skal beskrives
 • der skal angives et tidspunkt for opfølgning på advarslen
 • det skal angives tydeligt, hvad konsekvenserne bliver, hvis advarslen ikke efterleves.


Vejledninger


Tryghedspuljen kan hjælpe dig, der er blevet fyret, med at forbedre dine muligheder for igen at komme i arbejde. Ansøg om op til 10.000,- kr. til kurser, coach eller andet, du føler behov for, eller til kompetencegivende kurser op til 20.000,- kr.

Du kan søge hvis du bliver afskediget fra en fastansættelse på grund af nedskæringer, strukturændringer og andet, der ikke skyldes dine egne forhold som f.eks. sygdom eller lignende.

Du skal ansøge om Tryghedspuljens midler i perioden fra du er blevet opsagt, til du fratræder – det vil sige i din opsigelsesperiode.

Før du søger Tryghedspuljen om midler, skal du finde et kursus eller lignende og aftale forløbet med din leder og din tillidsrepræsentant, hvis kurset ligger i din opsigelsesperiode.

Hvis kursusforløbet ligger efter du er fratrådt, skal du kontakte a-kassen for at få besked på om du er berettiget til dagpenge under deltagelse i kursusforløbet.
Kontakt a-kassen

For at ansøge om midler fra puljen, skal du udfylde en elektronisk ansøgning på http://www.tryghedspuljen.dk/

Hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning, er du velkommen til at kontakte din lokale fagforening.
Find din lokale fagforening


Står du foran en fyring? Læs først de 3 huskeregler om afskedigelse.

 • Sig ikke op under pres
  Du må aldrig lade dig presse til selv at sige op.For det første betyder det næsten altid 3 ugers karantæne i a-kassen. Det vil sige, at du ikke kan få dagpenge i de første 3 uger af din ledighed.For det andet bliver det meget vanskeligt for BUPL at hjælpe dig. Det er der ellers gode muligheder for, fordi alle såkaldte uansøgte afskedigelser (bortset fra løse vikariater og andre timelønsansættelser) skal forbi BUPL til udtalelse.
 • Grunden til fyringen er vigtig!
  Ved en fyring er begrundelsen for afskedigelsen afgørende for, om du får karantæne i a-kassen eller ej. Du har pligt til at opgive den korrekte årsag til fyringen, men din arbejdsplads bør være opmærksom på, at en ubetænksom formulering kan medføre karantæne i a-kassen.For eksempel kan begrundelsen ‘samarbejdsvanskeligheder’ nogle gange tolkes som ‘manglende vilje til samarbejde’ og bliver dermed grundlag for en karantæne i a-kassen.
 • Tag BUPL med fra starten
  Det er vigtigt, at BUPL kommer ind i billedet så tidligt som muligt, helst inden en konflikt udvikler sig til en afskedigelsessag. Det gælder især i sager om samarbejdsvanskeligheder.Du vil altid få en kontaktperson i din lokale fagforening, som kan rådgive dig undervejs i sagens forløb.

Nedsat kontingent for ledige

Husk at du som ledig kan få 50 % rabat på din kontingent til BUPL.

Læs om nedsat kontingent