Mobning


Hvis der foregår mobning på arbejdspladsen, er det vigtigt, at du og dine kolleger handler med det samme. Find værktøjer og gode råd om håndtering af mobning.


Opdateret d. 07. november 2019

Mobning rammer 10 % af alle pædagoger i løbet af et år, viste en stor undersøgelse fra FTF i 2012. Mobning kan føre til øget sygefravær, stress og udbrændthed. Samtidig er mobning en negativ adfærd, der kan ødelægge samarbejdet i institutionen og forringe det pædagogiske arbejde.

Mobning kan forstås som, ‘når en eller flere personer regelmæssigt, over længere tid og/eller gentagne gange på grov vis udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende’.

Mobning kan udøves af både kolleger, ledere, børn, unge, forældre og pårørende. Mobning mod pædagoger foregår oftest mellem kollegaer eller fra en leder. Mobning udøvet af ledere kan opleves som ekstra belastende på grund af den magt, der ligger bag krænkelsen.

 

Det kræver særlig opmærksomhed!

Er der mobning eller seksuel chikane på arbejdspladsen, skal der følges op og tages stilling til, hvad der skal gøres.

Som kollega, leder, TR eller AMR har du mulighed for at stoppe mobning og seksuel chikane. Arbejdsmiljøgruppen (arbejdsmiljørepræsentant og leder) har en særlig opgave og skal både forebygge og deltage aktivt for at løse problemer med mobning og seksuel chikane.

Mobbesager kan ende med en opsigelse eller en omplacering af personer. Det er derfor vigtigt, at tillidsrepræsentanten inddrages, både i forhold til konkrete problemer og i forhold til det forebyggende arbejde.

Det er vigtigt, at I på institutionen har drøftet, hvordan I vil håndtere mobning og seksuel chikane. Det er samtidig vigtigt, at I har en handleplan, der beskriver, hvordan I forebygger og løser konkrete problemer.


Forebyg og løs problemer

Herunder er samlet en række henvisninger til værktøjer og vejledninger til forebyggelse og håndtering af mobning.

 

“Grib ind – Godt kollegaskab uden mobning” er et værktøj, som sætter fokus på kollegaernes medansvar, når det gælder om at forhindre svære konflikter og mobning. Igennem 2 filmklip og 6 vidnetyper lægger værktøjet op til dialog om det gode kollegaskab på jeres arbejdsplads.
Hent værktøjet “Grib ind” hos arbejdsmiljoweb.dk


Bliv inspireret af hæftet “Fri for mobning”. Hæftet bygger på interview med en række eksperter inden for arbejdsmiljø og handler om, hvordan I kan forebygge og håndtere mobning.
Hent hæftet “Fri for mobning hos arbejdsmiljoweb.dk


Læs håndbogen fra Forskningscenter for Arbejdsmiljø om forebyggelse af mobning.
Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen


Læs om regler og love om mobning og chikane samt find værktøjer til håndtering.
arbejdsmiljøweb.dk


Ring til Arbejdstilsynets hotline, hvis du ønsker råd eller vejledning omkring mobning på din arbejdsplads. Der er også mulighed for – via hotlinen – at klage, så Arbejdstilsynet kan komme på tilsynsbesøg. Du er altid anonym, når du kontakter hotlinen.
Sådan kontakter du hotlinen


Hvis du har spørgsmål omkring mobning eller det psykiske arbejdsmiljø, kan du altid kontakte din lokale BUPL fagforening for vejledning, eller hjælp til, hvor du kan få den rette rådgivning.
Find din lokale fagforening