Gratis vejledning (SPARK)


Få gratis sparring og støtte til det psykiske arbejdsmiljø


Opdateret d. 26. september 2018

Alle kommunale og selvejende daginstitutioner, fritidstilbud, klubber, skoler mv. kan anmode om et gratis forløb med sparring og støtte til det psykiske arbejdsmiljø fra en af SPARKs konsulenter vedr. følgende temaer indenfor det psykiske arbejdsmiljø:

  • Usikkerhed og utryghed som kan skabes af forandringer og omstillinger.
  • Problemer i samarbejdet mellem medarbejdere og/eller ledere på arbejdspladsen herunder konflikter og i yderste konsekvens chikane og mobning.
  • Risiko for vold og trusler fra borgere, brugere eller beboere.
  • Problemer ift. arbejdets indhold, omfang og udførelse.
  • Chikane
  • Alenearbejde

Det er et resultat af OK-forhandlingerne der blev afsluttet i foråret 2018.
Læs meget mere om SPARK og mulighederne