Det gode samarbejde om det psykiske arbejdsmiljø


Et godt samarbejde omkring det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads kræver et fælles sprog og en tydelig ramme for det fælles arbejdsmiljøarbejde.


Opdateret d. 20. august 2018

Du kan foreslå din leder og tillidsrepræsentant, at I sammen danner en arbejdsgruppe, hvor I sætter særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivslen på jeres arbejdsplads. Når I arbejder med det psykiske arbejdsmiljø er det vigtigt, at I inddrager resten af personalegruppen, så I har opbakning til de initiativer i sætter i gang på arbejdspladsen. Det er lettere at inddrage kollegerne, hvis I som arbejdsmiljøgruppe er afklarede omkring hinandens opgaver og kompetencer. Derfor kan det være en god idé, at I sætter tid af til at finde hinanden I arbejdsmiljøgruppen.

Hold et møde, hvor I indleder med en runde, hvor I hver især sætter ord på:

  • Hvilke opgaver har jeg i samarbejdet omkring det psykiske arbejdsmiljø?
  • Hvem har jeg særlig kontakt med på arbejdspladsen?
  • Hvordan kommer mine kompetencer i spil i arbejdsgruppens arbejde?
  • Hvordan kan vi bedst bruge hinanden til at lytte til vores kolleger og koordinere tiltag og finde løsninger?

Drøft herefter i fællesskab, hvordan I får udnyttet de fælles kompetencer bedst muligt i eres arbejde med det psykiske arbejdsmiljø?

Det kan også være en rigtig god idé at formalisere jeres arbejde og møder:

  • Aftal hvor ofte I holder møde om det psykiske arbejdsmiljø
  • Lav en aftale om, hvad I hver især har ansvar for.
  • Afslut hvert møde med en aftale om, hvad hver person gør til næste møde.
  • Lav et beslutningsreferat fra hvert møde.

Når I har et etableret samarbejde, hvor I ved, hvad jeres individuelle opgaver og roller er, har I mulighed for at handle hurtigt, og I vil også kunne skabe et stærkere fællesskab omkring arbejdsmiljøarbejdet, hvor I inddrager hele arbejdspladsen. Det er vigtigt, at I aftaler, hvordan I skaber synlighed om de aktiviteter i beslutter at sætte i gang.

Rigtig god arbejdslyst!