Støj


Pædagoger i dagtilbud og SFO’er er blandt de faggrupper, der er mest generet af støj på arbejdet. Et højt støjniveau har også konsekvenser for børnene.


Opdateret d. 10. september 2021

Der er solid evidens for, at støj svækker børns indlæringsevne og sproglige udvikling. Tosprogede og børn med koncentrationsvanskeligheder er dobbelt ramt.

 

I kan opnå mærkbare forbedringer med enkle midler

Heldigvis kan man gøre meget for at reducere støjen ved at se på akustikken, på indretningen og på den måde børn og voksne færdes i rummene.

Hent inspiration og værktøjer til at dæmpe støjen i dagtilbud og SFO, læs om konkrete erfaringer, find genveje til regler og lovgivning om støj og meget mere på Branchearbejdsmiljørådets (BAR) hjemmeside
Besøg BARs hjemmeside

Læs mere i BUPL’s APV-hæfte om det fysiske arbejdsmiljø (pdf)

Se også guiden: Det daglige arbejdsmiljø (pdf)