Indeklima


Indeklimaet har stor betydning for det almene velvære, fordi vi tilbringer så meget tid indendørs. Et godt indeklima har positiv betydning for koncentration og velvære for både voksne og børn. Dårligt indeklima kan på kort sigt give gener og på længere sigt medføre kroniske sygdomme.


Opdateret d. 20. august 2018

Indeklima er en sammensat størrelse og påvirkes af:

 • Temperatur & træk
 • Luftfugtighed
 • Statisk elektricitet
 • Luftkvalitet
  • Det er vigtigt med ordentlig ventilation.
 • Belysning
  • Et sundt indeklima kræver godt lys i rigelige mængder.
  • Dagslys i institutionen skal sikres ved vinduer i alle arbejdsrum.
  • Kunstig belysning har også stor betydning, så opsøg fagfolk inden I skal vælge belysning.
 • Kemiske stoffer
  • Der er særligt to steder, hvor der findes kemiske stoffer i daginstitutioner: I beskæftigelsesmaterialer og i rengøringsartikler.
  • Ved produkter med den Orange advarselsmarkering, skal der tages særlige forholdsregler.
  • Erstat – hvis muligt – et skadeligt middel med et ufarligt eller mindre generende middel.
 • Lyd
  • Støj er et stort problem i daginstitutioner og afhænger af antal børn og rummets akustik. Læs om pladsforhold.

 

Årsagen til et dårligt indeklima i daginstitutioner er typisk dårligt vedligeholdte bygninger, skimmelsvamp, for mange personer på for lidt plads og manglende eller dårligt vedligeholdte ventilationsanlæg.

Hvis luften lugter dårligt, hvis man får hovedpine midt på dagen, eller hvis der i det hele taget er risiko for gener eller sygdomme ved at opholde sig i institutionen, så er der indeklimaproblemer.

Hvis du oplever disse gener, bør I tage det op i institutionen eller kontakte arbejdstilsynet, hvis problemerne ikke bliver håndteret.


Mere viden

Læs artikel fra Børn&Unge. Luften blev renere og støjen mindre

Branchevejledning: Nybyggeri og renovering af daginstitutioner

Læs mere om indeklima på indeklimaportalen.dk


 

Det er slut med pædagogernes tur til rygeskuret i udkanten af legepladsen. En strammere rygelov er trådt i kraft og indfører totalt rygeforbud på institutioner for børn og unge under 18 år – på hele matriklen.

Tidligere har det været tilladt for medarbejdere i institutioner for børn og unge under 18 år at ryge på institutionens område – så længe det foregik i et specielt indrettet rygerum, hvor børn og unge ikke havde adgang.

Det er ikke længere tilladt. Pædagoger og andre ansatte må ikke længere ryge på institutionernes matrikler. Det betyder, at rygerne nu skal helt uden for institutionernes områder.

Rygeforbuddet gælder alle institutioner, der primært har optaget børn og unge under 18 år – det vil sige både børneinstitutioner, skoler, kostskoler, efterskoler, ungdomsuddannelser, opholdssteder og lign.

Rygelovgivningen er en del af Arbejdstilsynets tilsynsvirksomhed.

Læs mere om rygeloven hos Kræftens bekæmpelse

Se lovteksten om røgfri miljøer