Ergonomi


Kroppen er et dagligt og vigtigt redskab i vores arbejde, og det er vigtigt, at vi ikke udsætter den for nedslidning. Ergonomi handler om at undgå skader og nedslidning, f.eks. ved korrekt løfteteknik, arbejdsstillinger og ved hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen.


Opdateret d. 21. september 2021
Ergonomikampagne i dagtilbud

Med kampagnen sætter Arbejdstilsynet og Branchefællesskab om arbejdsmiljø, Velfærd og Offentlig administration, fokus på, at skabe et udviklende børneliv og et godt arbejdsmiljø i dagtilbuddene.

Kampagnen består af 2 pjecer og en række plakater. Den ene pjece ”Lad dog barnet” er målrettet det pædagogiske personale i dagtilbud, udarbejdet (og revideret her i 2018) af BFA Velfærd og Offentlig administration. Den anden”Kan selv-vil selv” er målrettet forældrene til børn i dagtilbud, og udarbejdet af Arbejdstilsynet.

Kampagnen fokuserer på, at når børn kan gøre mere selv, styrker de deres motorik og får succesoplevelser. Det skåner samtidig det pædagogiske personale for dårlige arbejdsstillinger og for at løfte og bære børnene unødigt.
Du kan læse mere via dette link: www.arbejdsmiljoweb.dk/dagtilbud

“Leg og løft” – bog til pædagoger

Bogen Leg og Løft er skrevet til pædagoger, der arbejder med børn mellem 0 og 6 år. Den handler om, hvordan pædagoger i daginstitutionerne kan slå flere fluer med ét smæk – nemlig understøtte barnets motorik og selvhjulpenhed, og samtidig forebygge ergonomiske belastninger for de ansatte.

Bogens fokus er på de læringsmuligheder for barnet (og belastninger for den ansatte), der gemmer sig i hverdagsaktiviteter såsom garderoben, måltidet, trøst osv.

Bogen er udgivet af Børn og Unge – Aarhus Kommune.
Hent bogen i pdf-format (76 sider) pdf

Tag snakken – bryd vanerne

Muskel- og skeletbesvær (MSB) er en realitet for mange medarbejdere, men det er muligt at sætte ind mod MSB ved at fremme en velfungerende forebyggelseskultur på arbejdspladsen.

Branchefællesskab for arbejdsmiljø har udarbejdet materialet ´Tag snakken – Bryd vanerne`, som kan støtte jer i at fremme en velfungerende forebyggelseskultur på arbejdspladsen.
Læs først vejledningen og brug derefter dialogværktøjet og mødekittet

Arbejdspladsvurdering (APV) og ergonomi:

Læs mere i BUPL’s APV-hæfte om det fysiske arbejdsmiljø (pdf)


Mere om ergonomi

Hent pjecerne:

Lad dog barnet! – Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd (pdf)

Branchevejledning: Nybyggeri og renovering af daginstitutioner

Se også hjemmesiden:

Job og Krop: Sætter fokus på konsekvenserne af smerter i muskler og led, og på hvad arbejdspladserne kan gøre for at forebygge dem. Her finder du lommebøger med gode råd og øvelser, plakater, post it-blokke, en app og dialogværktøjer til møder mellem ledelse og ansatte, om hvordan de i fællesskab tackler ondt i ryg, nakke og skuldre.
Læs mere på jobogkrop.dk