Arbejdsulykker – Forebyggelse og håndtering


Vejledning i forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker.


Opdateret d. 26. februar 2020

Branchefælleskabet for Arbejdsmiljø for velfærd og Offentlig administration har udarbejdet en vejledning vedrørende forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker.

Branchevejledning: Forebyggelse og håndtering af ulykker

Formålet med branchevejledningen er at styrke forebyggelsen af arbejdsulykker gennem en bred og systematisk indsats. Samtidig giver vejledningen viden og metoder til, hvordan de ulykker, som alligevel sker, skal håndteres og anmeldes efter reglerne.

Vejledningen henvender sig til alle, der har ansvar og opgaver i forbindelse med at forebygge, håndtere og anmelde arbejdsulykker, herunder arbejdsgivere og ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, øvrige medlemmer af arbejdsmiljø- og MED-organisationen samt interne arbejdsmiljøkonsulenter.

Vejledningen skal ses som et opslagsværk og ikke en bog, som skal læses fra ende til anden. På BFA´s hjemmeside vil materialet kunne tilgås i et ’trykbart’ format.

Se vejledningen: Forebyggelse og håndtering af ulykker