Hvis du får en arbejdsskade


Får du som pædagog en arbejdsskade, er BUPL klar med hjælp og rådgivning


Opdateret d. 07. oktober 2020

En arbejdsskadesag kan være mange år undervejs i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og kan være juridisk og lægeligt kompliceret. Det kan være afgørende for sagens resultat, at du har søgt den rette rådgivning i din arbejdsskadesag. Den kan du få hos BUPL.

Som medlem af BUPL får du:
 • hjælp til at få din skade anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • løbende rådgivning om, hvordan du skal forholde dig til besvarelse af spørgeskemaer, indkaldelse til speciallægeundersøgelser mv. fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • en vurdering af om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgørelse i din sag er korrekt
 • hjælp med en eventuel anke af afgørelsen
 • en vurdering af, om der er basis for, at BUPL på dine vegne også skal rejse et erstatningskrav i anledning af skaden mod din arbejdsgiver eller andre ansvarlige
Vigtigt at huske hvis du får en arbejdsskade:
 • arbejdsskader skal anmeldes til forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring inden 1 år efter at skaden er sket
 • først når du modtager en skriftlig bekræftelse fra forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan du være sikker på, at anmeldelsen er modtaget (det er ikke nok at arbejdsgiver mundtligt tilkendegiver at anmeldelse er sket)
 • at gå til lægen hurtigst muligt og helst indenfor den første uge efter skaden. Husk også at oplyse lægen om, at du er kommet til skade på arbejdet. Det er vigtigt, at du jævnligt kontakter din læge om skaden. Årsagen er, at flere og flere skader afvises som en arbejdsskade med den begrundelse, at skadelidte først konsulterer sin læge lang tid efter skaden. Derfor kan skadelidte ikke dokumentere, at skaden er årsag til symptomerne. Hurtig lægekontakt og herefter jævnlig lægekontakt om skaden kan derfor tjene som dokumentation for, at skaden er årsag til symptomer lang tid efter. Det øger chancen for, at skaden kan anerkendes.
 • HUSK også, at et lægebesøg ikke erstatter en anmeldelse. Skaden skal fortsat anmeldes til forsikringsselskabet hurtigst muligt efter skaden.
 • Hvis du har været udsat for vold på din arbejdsplads, kan du anmelde skaden til Erstatningsnævnet (ud over at anmelde den til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring). Det er en betingelse, at volden er meldt til politiet inden 72 timer efter hændelsen for at opnå eventuel erstatning.
  Læs mere om vold og trusler – herunder politianmeldelse
 • kontakt din lokale fagforening hurtigst muligt efter arbejdsskaden, som sammen med dig vil udfylde et indberetningsskema og en fuldmagt til BUPL Forbund, der efterfølgende vil hjælpe dig med arbejdsskadesagen.

Jo tidligere BUPL kommer ind i sagen, desto bedre kan vi rådgive dig.

Læs mere om elektronisk anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Indberetningsskemaer til arbejdsskader

Skemaerne bør udfyldes i samarbejde med din lokale fagforening.