Godtgørelse og erstatning for en arbejdsskade


Hvis skaden anerkendes som en arbejdsskade kan du efter arbejdsskadelovgivningen få refunderet udgifter til behandlinger, godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne.


Behandlingsudgifter

Det er en betingelse for at få refunderet udgifter til behandlinger, at behandlingerne er foretaget i tidsmæssig sammenhæng med skaden og at der er tale om behandlinger med en helbredende virkning. Udgifter til smertebehandling og fysioterapi dækkes ikke, hvis behandlingen alene er symptomlindring.

Læs om behandlingsudgifter hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Varigt mén

Hvis din arbejdsskade har medført et varigt mén på mindst 5 % kan du få godtgørelse. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsætter som hovedregel méngraden ud fra deres vejledende méntabel.

Læs om godtgørelse for varigt mén og méntabellen hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Erhvervsevnetab

Hvis arbejdsskaden har nedsat din evne til at skaffe dig indtægt ved arbejde, kan du være berettiget til erstatning, hvis indtægtstabet er mindst 15 %.

En erstatning for tab af erhvervsevne kan tilkendes som en midlertidig løbende erstatning eller som en endelig erstatning.

Svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste dækkes ikke af arbejdsskadelovgivningen.

Læs om erstatning for tab af erhvervsevne hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Erstatning efter anden lovgivning

I tilfælde, hvor der er en skadevolder, kan der samtidig med en arbejdsskadesag være mulighed for at få tilkendt erstatning efter anden lovgivning end arbejdsskadelovgivningen.

Der kan for eksempel være tale om:

  • Trafikulykker i tjenesten
  • Fejl ved udstyr
  • Glatføreulykker
  • Vold

BUPL rådgiver dig om krav efter anden lovgivning og rejser et evt. krav om erstatning over for skadevolders forsikringsselskab eller ved ansøgning på skema til politiet eller Erstatningsnævnet.